This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Support

Skolan vinner på digital kommunikation

Publicerad 13 juni 2023


Digitala kontaktytor

Kommunikationen mellan hemmet och skolan behöver vara direkt, pålitligt och busenkel. Skolan är en värld där föräldrar har svårt att få en ordentlig insyn och där lärare har skyhöga krav på sig, samtidigt som medlen ofta är begränsade och tiden knapp.  

Den snabba digitaliseringen har gett helt nya kommunikationsmöjligheter i samhället. Att snabbt kunna skapa och sprida ett meddelande till stora mängder av människor vare sig det är föräldrar, elever eller lärare, är nödvändigt. Att kunna göra det från ett och samma ställe är en självklarhet. Eftersom det redan finns många appar för privat kommunikation blir det svårt för nya appar att konkurrera, och därför måste de som erbjuds hålla högsta kvalitet, säkerhet och användarvänlighet. 

Digitaliseringen ger nya möjligheter 

En naturlig konsekvens av att bläck byts mot digitala ettor och nollor är mängden papper som behöver användas. Meddelanden från skolan som skickas digitalt till föräldrarnas inkorgar minskar risken att de glöms bort längst ner i en ryggsäck. Intyg som behövs för en klassresa kan registreras på ett ögonblick och nå läraren på ett säkert sätt. Det går även att göra fler utskick, anpassade till specifika mottagare. Att boka in utvecklingssamtal och avstämningar, samt att genomföra dessa får helt nya möjligheter.  

Det finns även utmaningar 

Digitaliseringen inkluderar och gör mer tillgängligt för fler, men det riskerar också att exkludera. Alla har inte kommit lika långt i den tekniska utvecklingen, och för dom som saknar digital kompetens blir det såklart svårt. Det är lätt att som förälder känna att man tappar kontakten med den fysiska skolan när kommunikationen flyttar ut på internet – men här behövs styrkor vägas mot svagheter. Det digitala ska aldrig ersätta det fysiska mötet, men det ska kunna komplettera och stärka.  

Stark kommunikation skapar trygghet 

Vi vet att kontakten mellan en förälder och en lärare är mycket viktig och kan ha både positiv och negativ inverkan på elevens skolgång. För att nå ut till så många som möjligt bör familjer därför bli inbjudna till en digital samverkan där support och utbildning är A och O för att så många som möjligt ska nyttja de digitala plattformarna på bästa sätt. Där effektiv och smidig kontakt stärker relationer, skapar trygghet och ger tydlighet.  

En väl fungerande digital kommunikation rymmer stor kraft. Givna kontaktytor, snabba uppdateringar, bilder, veckobrev, löpande dialoger och dokumentation – allt detta skapar en överblick av barnets vardag i skolan. Samlat på ett och samma ställe blir styrkan än större. 

Allt detta tar vi hänsyn till på IST när vi utvecklar våra lösningar. Vi vill skapa kommunikationsvägar och verktyg som underlättar effektiva och smidiga samarbeten mellan hemmet och skolan. För när kommunikationen fungerar så ökar förståelsen och vi når längre – tillsammans!