This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Support
Administratör
Elev
Förälder
Lärare

Skolverket uppmanar användandet av en gemensam teknisk standard – SS12000:2020

Publicerad 15 november 2021


School children sitting at computers in school

I takt med att digitaliseringen i samhället går så snabbt framåt, innebär det även att behovet av ökad kunskap kring teknik växer i rask takt, inte minst när det gäller för barn och skolelever. Det är därför viktigt att skolor och myndigheter börjar arbeta allt mer medvetet och proaktivt med digitalisering.

Efter stor efterfrågan av ansvariga inom skolan och av tjänsteföretag inom utbildningssektorn, lyfter nu Skolverket fram en gemensam teknisk standard för att underlätta den administrativa processen i Sveriges skolor.

SS12000:2020-standarden ska säkerställa att olika administrativa system kan fungera i samverkan med varandra genom ett säkert och effektivt utbyte av data. Skolverket själva kommer även att utgå från denna standard i sitt eget framtida utvecklingsarbete.

IST är en av de leverantörer som har varit med och tagit fram SS12000-standarden inom Svenska Institutet för Standarder (SIS) och är i nuläget en av få leverantör i Sverige som tillämpar standarden i sina system och produkter.

”Det finns andra internationella alternativ på marknaden redan, men eftersom de är internationella så missar man den svenska aspekten. Då blir det snabbt tydligt att de inte är utformade efter den svenska skolformen utan (oftast) den amerikanska.” sade Carl Mowday, Chief Technology Officer på IST.

Carl fortsatte: ”SS12000 är en standard som är framtagen för att faktiskt passa vår skolform, och framtagen av leverantörer, kommuner och Skolverket. IST har varit en enorm kraft för utformning och framtagning av SS12000 och nu med officiell stöttning av Skolverket så kommer SS12000 verkligen ta fart, och IST ligger i framkant. Vi kan SS12000 och har en kommit mycket längre än andra, nu ska vi fortsätta briljera här!”

SS12000 kom till för att leverantörer ska kunna använda en gemensam standard för att utbyta data från elevregister eftersom det som alla inom skolväsendet är beroende av att ha tillgång till.  Genom att enas om att utbyta informationen i elevregistret på samma sätt i hela Sverige behöver man inte ha den konversationen varje gång som man har behövt ha tidigare och då kan mer tid läggas på det som är viktigt, undervisning och lärande.

För mer information gällande hur Skolverket ser på SS12000-standarden, klicka HÄR.