This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Support
Administratör
Elev
Förälder
Lärare

Vi är ISO14001-certifierade!

Publicerad 8 september 2021


Efter veckor av granskningar av vårt miljöledningssystem kan vi nu stolt meddela att hela IST är ISO14001 -certifierat!

Certifieringen är ett stort steg i rätt riktning för att bli ett ännu grönare IST, och detta visar på att det arbete vi gör är bra- både för våra användare och för planeten.

Genom ett framgångsrikt samarbete mellan våra fyra marknadsbolag har vi lyckats visa hur vi arbetar med hållbarhet och som ett resultat av detta ingår nu alla IST:s nio kontor i denna certifiering.

ISO14001 är en internationell standard för miljöledningssystem som hjälper företag och organisationer att granska deras miljöpåverkan och få insikt i hur de kontinuerligt kan förbättra det miljöarbete som de bedriver.

”Detta är första gången IST har uppnått en miljöcertifiering som täcker hela företaget! Vi är mycket stolta över det miljöarbete vi bedriver inom vår kärnverksamhet och genom att följa ISO14001 -ramverket har vi även kunnat få värdefulla insikter gällande hur vi kan förbättra det arbete vi redan gör för att bli ett ännu hållbarare företag. ”, säger Elisabeth Wandel, Sustainability Manager på IST.

Elisabeth fortsätter: ”Att arbeta för att bli ett grönare IST är inte bara fördelaktigt för oss, utan det hjälper också våra kunder och användare att bidra till en hållbarare värld när de använder våra digitala lösningar.

”Framöver kommer vi ha särskilt fokus på att definiera konkreta handlingsplaner för att hjälpa oss nå vårt mål att bli koldioxidneutrala.”

Vi har genom denna certifieringsprocess bevisat att vi:

För mer information om hur IST arbetar med hållbarhet, besök vår Hållbarhetssida.