This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Support
Administratör
Elev
Förälder
Lärare

Vi halverade vårt totala koldioxidavtryck 2020

Publicerad 10 december 2021


I vår strävan efter att bli så ett så hållbart företag som möjligt har vi nu tagit fram IST:s första CO2-rapport. Detta är ett sätt för oss att mäta hur mycket koldioxid vår verksamhet släpper ut varje år och på så sätt kunna fortsätta arbeta mot vårt långsiktiga mål att bli koldioxidneutrala.

Vi började mäta vårt koldioxidavtryck för hela IST-koncernen 2019: detta år är därför basåret för denna rapport som vi jämför med kommande år.

Mellan 2019 och 2020 minskade CO2-utsläppet för hela organisationen med nästan 200 ton, vilket motsvarar den totala energianvändningen för 24 hus under ett år.

Detta är resultatet av att vi har rest betydligt mindre under denna period (på grund av pandemin) och att vi gått över till förnybar el och värme på flera av våra kontor.

”Genom att mäta våra CO2-utsläpp kommer vi att kunna sätta upp konkreta mål för hur vi ska kunna minska vår miljöpåverkan ytterligare och kunna vidta åtgärder där det behövs som mest. Detta är en hörnsten i vårt miljöledningssystem, som certifierades enligt ISO 14001 tidigare i år.”

Elisabeth Wandel, Sustainability Manager på IST

Hon fortsätter: ”Vår CO2-rapport är början på ett nytt sätt att se på våra affärsresultat där vi tar hänsyn till såväl finansiella siffror som vår miljöpåverkan. Vi siktar på att fortsätta rapportera vårt koldioxidavtryck varje år och på så sätt följa upp våra framsteg mot att nå CO2-neutralitet.”

Koldioxidrapporten kommer att bli en av våra årsrapporter och redogör för det övergripande resultatet för hela IST-koncernen, såväl som statistik för våra respektive marknadsbolag.

Du hittar hela rapporten här. Om du vill veta ännu mer om hur vi arbetar med hållbarhet på IST, besök gärna vår hållbarhetssida.