This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Support

Vi har fortsatt förbättra vårt koldioxidavtryck för andra året i rad

Publicerad 25 augusti 2022


Som en stor del av vårt hållbarhetsarbete och för att bli så hållbara som möjligt har vi tagit fram vår andra koldioxidrapport i rad. Hållbarhetsrapporten är en del av vår ambition att uppnå vårt långsiktiga mål att bli ett koldioxidneutralt företag.

Vi började mäta vårt koldioxidavtryck under 2019 och sedan dess har många spännande saker hänt på IST – inte minst ur ett hållbarhetsperspektiv.

Under 2021 blev hela IST-koncernen ISO 14001-certifierade för vårt miljöledningssystem, vilket var en viktig milstolpe för hela företaget!

Vi hade också ett särskilt fokus på att integrera en gedigen miljöhänsyn i vårt sätt att arbeta och vi satte därför ihop en expertgrupp av medarebetare som fokuserar på att implementera vår hållbarhetsstrategi till lokala åtgärder runtom på våra kontor.

Under 2021 fortsatte vi även att systematiskt mäta vår miljöpåverkan, genom att sätta upp mål och vidta åtgärder för att kontinuerligt förbättra vår klimatpåverkan. Detta resulterade i att hela organisationen har minskat vår klimatpåverkan med cirka 169 ton CO2 sedan 2019.

”Under 2021 tittade vi extra noga på vårt digitala koldioxidavtryck genom att mäta effekten av våra dataservrar ur ett livscykelperspektiv. Detta gav oss en inblick i de resurser och energianvändning som krävs för att utveckla och driva våra lösningar på var och en av våra marknader. Detta kan också ses som en språngbräda som gör att vi proaktivt kan arbeta med att utveckla produkter och lösningar som kan hjälpa våra kunder att bli mer hållbara och därmed ha en positiv inverkan på planeten.”

Elisabeth Wandel, Sustainability Manager på IST

Hon fortsatte: ”Vårt övergripande koldioxidavtryck visar oss de områden där vi kan vidta meningsfulla åtgärder för att minska vår negativa miljöpåverkan. Men det finns också ett behov av att flytta vårt fokus för att bättre förstå hur vi kan skapa en positiv inverkan på människor och planeten genom digitalisering.”

Koldioxidrapporten är en årlig rapport som tagits fram för att täcka det övergripande koldioxidavtrycket för IST Group samt data för var och en av våra affärsenheter för att hjälpa oss uppnå vårt långsiktiga mål att bli CO2-neutrala.

Du hittar hela rapporten här. Om du är intresserad av att veta mer om hur vi arbetar med hållbarhet på IST, besök vår hållbarhetssida.