This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

IST Kundesenter
Administrator
Lærer

Å gjøre innovasjon til en vane

Publisert 18 oktober 2019


Innovasjon blir ofte omtalt som essensielt for suksess i en virksomhet – men hvordan gjør man innovasjon det til en del av det daglige arbeidet? Hos IST implementeres innovasjon på forskjellige måter. For avdelingen Products har innovasjon naturlig nok alltid spillt en viktig rolle. Avdelingen jobber i forkant av eksisterende teknologi og ser alltid etter nye og bedre måter å videreutvikle våre løsninger og å skape merverdi for våre kunder. Men, den virkelige utfordringen er ikke innovasjon i seg selv, men det å gjøre innovasjon til en vane og ikke bare isolerte aktiviteter. 

Å skape en ny vane krever både struktur og vilje til å gjøre ting på en annen måte; Å utfordre det du gjør i dag og måten du gjør det på. Hos Products foregår innovasjon på flere nivåer, der Lab days og Mod squads er to team-aktiviteter hvor mennesker på en strukturert måte kan jobbe med innovasjon og nye ideer. 

Lab days og Mod squads 

Det arrangeres lab-dager fire ganger per år, med sikte på å teste ut idéer og videreutvikle kompetanse – både i gruppen, men også på individuelt nivå. Disse dagene er frivillige for alle i avdelingen og deltakerne kan velge å jobbe individuelt eller i team. Alle ideer er velkomne! Lab-dager har blitt arrangert i avdelingen i flere år. Formålet er å gi alle muligheten til å gå ut av sitt daglige arbeid for å fokusere på nye ideer eller videreutvikle sin kompetanse. 

En måte å integrere mer nyskapende innovasjon på er gjennom Mod squads. En Mod squad er et tidsbegrenset prosjekt som er fokusert på ett mål. Innovasjonsteamet for Mod squad er tverrfunksjonelt og teamets sammensetning varierer avhengig av fokusområde. Hensikten er å jobbe med innovasjon på en mer proaktiv måte og å ta nyskapende innovasjonsideer gjennom alle stadier som kulminerer i produksjon og med en forsvarlig overlevering. 

En nyskapende kultur 

Både lab-dager og Mod squad har som mål å skape en innovativ kultur i avdelingen. Mange strålende ideer stammer fra disse prosjektene og noen er allerede i bruk i IST-produkter i dag. Flere av de interne prosessene som brukes i avdelingen kommer også fra disse aktivitetene. På personlig nivå utfordrer aktivitetene alle til å gå ut av komfortsonen og til å videreutvikle seg innenfor eget fagfelt eller interesseområde. Det vårt oppdrag; Å lære mer. 

Vil du vite mer om Lab days / Mod squads eller hvordan avdelingen jobber rundt innovasjon?

Kontakt Tor Händevik, Head of Operation & Development i avdelingen Products,