This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Support
For en bedre digital hverdag

IST Analyse for skole

Full oversikt over grunnlagsdataene

IST Analyse for skole er et verktøy som hjelper brukeren å få oversikt over viktige data fra administrasjonsdelen av IST Everyday.

Hvor mange elever har spesialundervisning på ungdomstrinnet på skolene våre? Hvor mange elever har fravær på over 10%? Hvordan er fordelingen på de ulike valgfagene på 8. trinn totalt i kommunen? Hvilket antall elever med nynorsk som hovedmål finnes i kommunen? På hvilke skoler går disse?

Alle disse spørsmålene – og mange flere – finner man svaret på i analyseverktøyet. IST Analyse er veldig enkelt å ta i bruk, og gir brukerne raskt en følelse av full kontroll over de tilgjengelige dataene, og at etterspurt informasjon i ulike typer rapportering raskt kan hentes frem 

Hvorfor velge IST Analyse?

FULL OVERSIKT OVER GRUNNLAGSDATA

IST Analyse for skole er et særdeles lett anvendelig verktøy for å hente frem, sortere, filtrere og presentere data fra IST Administrasjon. Både sentral- og lokaladministratorer får tilgang til qlik-sensebasert analysefunksjonalitet som gir en total oversikt over kommunens/skolens data

Med IST Analyse kan du blant annet:

Velge datagrunnlag i analyseverktøy

Innskriving/fag/klasser/elever, fravær, eller karakter.

Enkel oversikt med ulike visningsformer

Tabell – og pivottabellvisning

Raske og enkle tilganger

Bokmerker for rask tilgang til ofte brukte visninger

Tilgang til historiske data

Hvorfor bra?

Export til excel

Hvorfor bra?

Illustration

En del av IST Everyday

IST Everyday er en kombinasjon av løsninger og tjenester for en enklere skolehverdag. Gjennom å kombinere funksjonalitet fra IST Administrasjon, IST Plan og Vurdering, IST Timeplan, EduCloud og SkoleID får du en helhetlig og fullt ut integrert løsning. IST Everyday finnes for virksomhetene Barnehage og SFO, Grunnskole, Videregående og Voksenopplæring

Les mer om flere av våre løsninger innen IST Everyday!

Se alle produkt