This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

IST Kundesenter
For en bedre digital hverdag

Analyse for skole

Full oversikt over grunnlagsdataene

Med vårt analyseverktøy gis den enkelte skole og kommune en unik mulighet til å holde oversikt over blant annet skolefraværet. Bruk verktøyet som hjelp til å følge utviklingen, som grunnlag til å sette inn tiltak og for videre rapportering.

På en enkel og brukervennlig måte kan man sortere og filtrere informasjon om skoler og elever og lage bokmerker, både på gruppe og individnivå.

Hent enkelt ut informasjon om undervisningsgrupper, fravær, spesialundervisning, morsmål, særskilt norskopplæring, oversikt over barna på SFO og deres tilstedeværelse o.l. All informasjon vil du få oversiktlig presentert i ulike tabeller og grafiske fremstillinger.

Full oversikt over skoledata

IST Analyse for skole er et særdeles lett anvendelig verktøy for å hente frem, sortere, filtrere og presentere data fra IST Administrasjon. Både sentral- og lokaladministratorer får tilgang til qlik-sensebasert analysefunksjonalitet som gir en total oversikt over kommunens/skolens data

Hvorfor velge IST Analyse?

Med IST Analyse kan du blant annet:

Velge datagrunnlag i analyseverktøy

Innskriving/fag/klasser/elever, fravær, eller karakter.

Enkel oversikt med ulike visningsformer

Tabell – og pivottabellvisning

Raske og enkle tilganger

Bokmerker for rask tilgang til ofte brukte visninger

Tilgang til historiske data

Export til excel

En del av IST Everyday

IST Everyday er en kombinasjon av løsninger og tjenester for en enklere skolehverdag. Gjennom å kombinere funksjonalitet fra IST Administrasjon, IST Timeplan, EduCloud og SkoleID får du en helhetlig og fullt ut integrert løsning. IST Everyday finnes for virksomhetene Barnehage og SFO, Grunnskole, Videregående og Voksenopplæring