This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

IST Kundesenter
For en bedre digital hverdag

Analyse for skole

Full oversikt over grunnlagsdataene

IST Analyse for skole er et qlick sense-basert verktøy som gir oversikt over viktige data fra administrasjonsdelen av IST Everyday, samt detaljert fravær registrert i Webuntis.

Verktøyet kan benyttes både sentralt og lokalt på den enkelte skole, og gir mulighet til å hente ut detaljert informasjon både på makro- og mikronivå. Data hentes fra IST Administrasjon Skole og Webuntis en gang i døgnet.

Verktøyet gir mulighet til å filtrere frem informasjon om for eksempel: navn, klasse, skole, undervisningsgrupper, fravær, spesialundervisning, morsmål, særskilt norskopplæring o.l. Dataene kan vises i vanlig tabell, hvor man kan sortere, samt i pivottabell. Bokmerkefunksjonen lar brukeren beholde relevante filtreringer og ofte brukte visninger. Det er mulig å hente frem historiske data. Alle filtreringer og tilhørende data kan eksporteres til f.eks Excel.

Hvorfor velge IST Analyse?

FULL OVERSIKT OVER GRUNNLAGSDATA

IST Analyse for skole er et særdeles lett anvendelig verktøy for å hente frem, sortere, filtrere og presentere data fra IST Administrasjon. Både sentral- og lokaladministratorer får tilgang til qlik-sensebasert analysefunksjonalitet som gir en total oversikt over kommunens/skolens data

Med IST Analyse kan du blant annet:

Velge datagrunnlag i analyseverktøy

Innskriving/fag/klasser/elever, fravær, eller karakter.

Enkel oversikt med ulike visningsformer

Tabell – og pivottabellvisning

Raske og enkle tilganger

Bokmerker for rask tilgang til ofte brukte visninger

Tilgang til historiske data

Export til excel

Illustration

En del av IST Everyday

IST Everyday er en kombinasjon av løsninger og tjenester for en enklere skolehverdag. Gjennom å kombinere funksjonalitet fra IST Administrasjon, IST Timeplan, EduCloud og SkoleID får du en helhetlig og fullt ut integrert løsning. IST Everyday finnes for virksomhetene Barnehage og SFO, Grunnskole, Videregående og Voksenopplæring

Les mer om flere av våre løsninger innen IST Everyday!

Se alle produkt