Vårt arbeid med bærekraft

Sammen for en bærekraftig fremtid

Vårt arbeid med bærekraft styres av FNs globale mål for en bærekraftig utvikling.

Vi vet at læring finnes overalt. Derfor engasjerer vi oss, lokalt og regionalt, i skoletiden, i arbeidstiden og på fritiden. Vi satser på prosjekt hvor vi kan gjøre en direkte forskjell, og vårt arbeid styres av FNs globale mål for en bærekraftig utvikling.

Uansett om det handler om å kjøre vårt datasenter på 100% fornybar energi eller undervise lokale elev i programmering, så prøver vi å hjelpe våre brukere til å nå sine egne bærekraftsmål gjennom det arbeidet vi gjør.

Våre bærekraftsinnsatser kan deles opp i ulike initiativ som sammen brygger bro mellom vår kjernevirksomhet, vårt karbonavtrykk, vår programvareutvikling og FNs globale mål.

Sammen for FNs globale bærekraftsmål

Vi hjelper våre brukere å nå sine bærekraftsmål

Vi engasjerer oss i målene for bærekraftig utvikling der vi kan gjøre en forskjell – blant studenter, foresatte, lærere, skoleledere og administratorer. Vårt arbeid med utdanning og teknologi styres av vår visjon om å skape de beste mulighetene for alle til å lære mer.

Her er Mål 4: God utdanning og Mål 10: Minsket forskjeller relevante for utviklingen av våre kjerneløsninger for bedre skoleadministrasjon, effektiv planlegging av skoleåret og kommunikasjon mellom skole og hjem. Gjennom å kartlegge hvordan våre produkter bidrar til relevante bærekraftsmål, sikrer vi at vi hjelper brukerne våre til å å skape mer bærekraftige digitale læringsmiljø.

Grønne kontor og grønn datalagring

Som selskap tar vi ansvar for å minimere vår miljøpåvirkning. Vi har byttet til fornybar energi på de fleste av kontorene våre, vi har satt opp ladestolper for el-biler og jobber aktivt med resirkulering.

Datalagringsleverandøren vår, Interxion, kjører på 100% fornybar energi. Ved å bruke en unik avkjølingsmetode i datasenteret, hvor vann sirkulerer mellom to store underjordiske magasiner, sparer datasenteret 1,233 MWh årlig. Sammen med vår datalagringsleverandør bidrar vi til å møte bærekraftmålene, inkludert mål 7: Ren energi til alle, mål 12: Ansvarlig forbruk og produksjon, og mål 13: Stoppe klimaendringer.

Innovativ og inkluderende produktutvikling

Som et ledende edtech-selskap streber vi etter å fremme inkluderende digitale læringsmiljø. Dette inkluderer utvikling av produkter som er tilgjengelige for alle. Gjennom å følge det nye europeiske tilgjengelighetsdirektivet (EU 2016/2102) sikrer vi at vi når 1 av 5 brukere med funksjonshemninger. Vi har blant annet undertekster på videoene våre, kombinerer farge med tekst for å vise informasjon og støtteverktøy som skjermleser. Her fremmes mål 4: God utdanning gjennom å tilby like muligheter for ulike bruker. Mål 9: Bærekraftig industri, innovasjoner og infrastruktur gjennom å øke tilgangen til informasjons- og kommunikasjonsteknikk.

Vi streber også etter å gjøre innovasjon til en vane. Så kalte Lab Days og Mod Squads er to temaaktiviteter hvor våre utviklere kan jobbe med innovasjon og nye idèer på en strukturert måte. Under Lab Days får de muligheten til å legge daglige oppgaver til side til fordel for fokusert arbeid på eget prosjekt. En Mod Squad består av et tverrfunksjonelt team som arbeider på et prosjekt med en tidsramme og et satt mål. Idèer fra disse aktivitetene brukes i ISTs produkter i dag.

Ambassadører for kultur og verdier

Et sunt og inkluderende arbeidsmiljø er avgjørende for å kunne jobbe med bærekraft. Våre selskapsverdier støtter en ærlig, profesjonell, kreativ og ressurssterk kultur i IST. Dette betyr at vi kan fortsette å vokse gjennom å lære av våre feil og av hverandre. For å sikre at vi hele tiden fokuserer på dette har vi en gruppe medarbeidere som kalles ”the ambassadors”. Denne gruppen gjennomfører ulike initiativ i hele organisasjonen for å skape en sunn kultur og et arbeidsmiljø basert på våre verdier.

Styringssytemet i IST gjør det mulig for oss å jobbe strategisk med bærekraftsmål, med å sette forretningsmål, måle fremgang og å kontinuerlig forbedre bærekraftsinitiativene. Vi forplikter oss dermed til å vurdere hvordan vår økonomiske vekst påvirker mennesker og kloden og støtter mål 8: Anstendige arbeid og økonomisk vekst.

Grunnlaget for vår bærekraftinnsats hviler på bevisstheten og inkluderingen av alle våre medarbeidere. Derfor vil vi lansere et online bærekraftskurs for alle ansatte slik at de kan lære seg mer om agendaen for bærekraftig utvikling og hvordan vi kan agere på dette i vårt daglige arbeids.