Kvalitetspolitikk

Vår visjon er at alle skal ha de beste mulighetene for å lære seg mer – dette viser seg uten tvil i vårt mål om å gjøre noe for samfunnet.

Ved å ha en kvalitetspolicy og kontinuerlig tilby og forbedre programvare og tjenester til studenter, foresatte, lærere og administratorer, er vi sikre på at de og vi vil lære mer.

Dette oppnår vi ved å:

ha ærlige, profesjonelle, kreative, engasjerte og informerte medarbeidere, både fra skolens verden og med teknisk bakgrunn.

ha bevissthet om, forståelse for og være i stand til å møte kundekrav og lovbestemte regler for de geografiske regionene og skolesegmentene vi er aktive i

har gode, bærekraftige relasjoner og regelmessig kommunikasjon med våre kunder, partnere og brukere.

ha en aktiv, ukomplisert og omsorgsfull lederfilosofi som tar sikte på å sette bærekraftige mål og gi tilstrekkelige ressurser for å oppnå dem.

ha prosessorienterte arbeidsmåter for å oppnå konsistente og forutsigbare resultater og måleverdier.

ta faktabaserte beslutninger og kontinuerlig forbedring innebygd i alt vi gjør, inkludert prosesser og vårt kvalitetsstyringssystem som helhet.