Miljøpolitikk

Denne policyen ble oppdatert 2022-12-08.

IST’s miljøarbeide er drevet av vår visjon om å lage de beste muligheter for, at alle kan lære mer, i dag og i fremtiden.  

Med utgangspunkt i FN’s Verdensmål forplikter vi oss til å bidra til en mer bærekraftig utdanningssektor gjennom våre digitale løsninger.  

Dette oppnås ved å:  

Utvikle produkter, som bidrar til optimalisering av skolens ressurser ved hjelp av værktøyer for effektiv skoleadministrasjon, og online kommunikasjon mellom hjem og skole. Dessuten forsynes IST’s primære datasentre av elektrisitet fra 100 % fornybare energikilder, og vi arbeider fortløpende med energieffektivitet. 

Være ressursbevisste. Det er en av ISTs virksomhetsverdier, å utnytte de ressurser vi har på best mulig måte både for medarbeidere, planeten vår og vår virksomhet.

Integrere miljøpåvirkning fra vår forretningsvirksomhet i vårt ledelsessystem, vår strategi, våre KPIer og vår årlige rapportering for å følge med på utviklingen. Men også for å identifisere og prioritere forbedringspunkter opp mot ISO14001-standarden.

Ha personer og tilstrekkelige ressurser avsatt for å omsette ISTs bærekraftmål til aktiv handling, for hele vår virksomhet og hver dag.  

Redusere vår reiseaktivitet ved å prioritere at første kontaktpunkt skal være online. Når det er nødvendig å reise oppfordrer vi i våre reisebestemmelser om å reise kollektivt, eller å samkjøre når det er mulig. Vi arrangerer lokale og regionale sammenkomster slik at så få få personer som mulig behøver å reise. Utover dette håndterer vi også informasjon og veiledning online og signering av avtaler foregår digitalt. 

Kartlegge og velge leverandører ut ifra deres miljøprofil i tillegg til andre parametre som  f.eks informasjonssikkerhet, kvalitet og pris.

Oppfyllelse av alle lovpålagte miljøkrav knyttet til vår forretningsvirksomhet.