This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

IST Kundesenter
For en enklere digital hverdag

Administrasjon for videregående skole

Med IST Administrasjon for videregående skole får du full oversikt over skolens administrative prosesser. Lærerapplikasjonen gir tidsbesparende og effektiv funksjonalitet for lærere i deres daglige arbeide. Du får støtte i alt fra planlegging av neste skoleår, gjennomføring av eksamen og utskrift av vitnemål. Med tilleggsmoduler som timeplanlegging og fraværsføring har du alt du trenger for å følge opp og administrere elever og lærere.

IST Administrasjon har roller for elever, pedagoger, foresatte og skoleadministratorer. For skoleadministratorer kan tilgjengelig funksjonalitet tilpasses den enkeltes rolle på skolen.

Hvorfor velge IST Administrasjon for videregående skole?

Effektiv styring av skoledriften

I IST Administrasjon bygger man opp hele skolens organisasjon med tilhørende timeplaner og årsplanlegging. Personregisteret, som holdes oppdatert fra folkregisteret, danner grunnlaget for å bygge klasser og grupper med tilhørende elever og personal. Elevene registreres ved oppstart ved skolestart eller løpende under skoleåret. Dette arbeidet gir korrekt underlag for myndighetsrapportering, statistikk og rapporter

Med IST Administrasjon for videregående skole kan du blant annet:

Administrere elever og ansatte

Planlegge rammer for skolehverdagen

Karakterer, fravær, kompetansebevis og vitnemål – automatiske prosesser med kontroller som gir høy datakvalitet

Rapportering til VIGO

Støtte for eksamen og andre nasjonale prøver med integrasjon mot PAS

Mulighet for digitalt fagvalg for elevene

Integrasjon mot folkeregister og HR – automatiserer personhåndteringen

Integrasjon mot tredjepartsløsninger

Illustration

En del av IST Everyday

IST Everyday er en kombinasjon av løsninger og tjenester for en enklere skolehverdag. Gjennom å kombinere funksjonalitet fra IST Administrasjon, IST Timeplan, EduCloud og SkoleID får du en helhetlig og fullt ut integrert løsning. IST Everyday finnes for virksomhetene Barnehage & SFO, Grunnskole, Videregående og Voksenopplæring

Les mer om flere av våre løsninger innen IST Everyday!

Se alle produkt