This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

IST Kundesenter
For en enklere digital hverdag

IST Administrasjon for barnehage

For en enkel og sikker opptaksprosess

IST Administrasjon for barnehage gir alle brukere – enten det er foresatte, ansatte i barnehagen, eller administrator i kommunen – fullstendig oversikt over hele søknads- og opptaksprosessen. Løsningen skaper en trygghet for brukerene om at prosessen håndteres riktig av kommunen, samtidig som alle dataene ivaretas på en sikker måte i fagsystemet. Foresatte vil fra kommunens egne sider veiledes til en oversiktlig og intuitiv søknadsprosess, hvor de vil få presentert informasjon som kommunen selv har satt opp. For ansatte i kommune eller barnehage som behandler opptak, fakturering eller plassering, vil de oppleve at IST Administrasjon for barnehage har tilrettelagt for at du som bruker kan gjøre dette på en oversiktlig, effektiv og sikker måte. 

I tillegg er det mulig å sette opp IST Daglig Dialog for kommunen, som tilbyr ansatte i barnehage et verktøy for effektiv kommunikasjon og oppfølging. Her vil ansatte få tilgang til inn- og utsjekk, oppslagstavle for informasjonsdeling til foresatte på enhet eller avdeling, samt mulighet til å sende en direkte melding til en eller flere foresatte – og foresatte vil få all informasjon fra sin avdeling direkte i appen IST Home, enten det er innsjekking i barnehagen, et nytt infoskriv på oppslagstavlen, eller melding fra en ansatt.

Hvorfor velge IST Administrasjon for barnehage?

IST Home – forbedre kommunikasjonen!

Med IST Home vil foresatte få tilgang til enda bedre daglig kommunikasjon med barnehagen – som er den samme appen som også benyttes til SFO og skole!

Med IST Administrasjon for barnehage, får du blant annet:

Tilgang til søknadsportal for foresatte

Enkel oversikt og status over tilbud og søknad

Mulighet for kommunikasjon med foresatte

Køhåndtering

Oppsigelse

Analyse

Effektiv fakturering

Arkivering av arkivverdige dokumenter

Informasjon om kommunens barnehager

Selvfølgelig med nødvendige integrasjoner, som kommunens arkiv- og økonomileverandør, NAV, skatteetaten etc .

Illustration

En del av IST Everyday

IST Everyday er en kombinasjon av løsninger og tjenester for en enklere skolehverdag. Gjennom å kombinere funksjonalitet fra IST Administrasjon, IST Plan & Vurdering, IST Timeplan, EduCloud og SkoleID får du en helhetlig og fullt ut integrert løsning. IST Everyday finnes for virksomhetene Barnehage & SFO, Grunnskole, Videregående og Voksenopplæring

Les mer om flere av våre løsninger innen IST Everyday!

Se alle produkt