This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

IST Kundesenter
For en enklere digital hverdag

Saksflyt

Digital godkjenning fra foresatte

IST Saksflyt er en skybasert løsning for enkel håndtering av foreldresamtykker. Tjenesten gjør det enklere for kommuner og enheter å samle inn informasjon fra foresatte som enkelt kan gi sin godkjenning digitalt. Selvfølgelig med full datasikkerhet i henhold til GDPR.

Hvorfor velge IST Saksflyt?

Med IST Saksflyt kan du blant annet:

Lage og distribuere samtykker og søknader

Lag enkelt ulike samtykker og søknader og distribuer dem digitalt til foresatte.

Styr hvem som får tilgang til informasjonen

Informasjon om samtykker for skolefoto, allergier, spesialkost etc. deles enkelt med de i virksomheten som har rettighet til denne informasjonen.

Få oversikt over alle samtykker og søknader

Administrator får enkelt oversikt over samtlige samtykker og søknader og kan sortere dem, eksempelvis baseret på klasse.

Endre i registrerte samtykker

Som foresatt endrer eller justerer du enkelt dine samtykker digitalt, og informasjonen deles deretter med skolen.

Full datasikkerhet i henhold til GDPR

Overføring til digitalt arkivsystem

Illustration

En del av IST Everdayday

IST Everyday er en kombinasjon av løsninger og tjenester for en enklere skolehverdag. Gjennom å kombinere funksjonalitet fra IST Administrasjon, IST Timeplan, EduCloud og SkoleID får du en helhetlig og fullt ut integrert løsning. IST Everyday finnes for virksomhetene Barnehage og SFO, Grunnskole, Videregående og Voksenopplæring