Agenda dag 1

Illustration student

Agenda – dag 1

Mandag 4. april
TIDSPUNKTHVOR

TEMA

FOR HVEM
09:00-09:30

Ved inngangenRegistrering og utdeling av navneskilt

 Alle
09:30-10:00
Storosalen


Velkomst og praktisk informasjon

Alle
10:15-11:00
Storosalen


Nyheter og forbedringer i lST Everyday

Alle
11:00-11:30
Storosalen


IST Dokumentflyt (ny modul som vil erstatte IST IOP)

Skole og barnehage
11:30-13:00Restauranten

LUNCH
OBS – salen omorgansiseres i pausen

 Alle
13:00-13:45
(parallell)
Lille O


IST Daglig dialog


Hovedvekt på barnehage og SFO
13:00-13:45
(parallell)
Store O

UX design – hva, hvordan og hvorfor er dette viktig for dere og IST, og hvordan kan du bli involvert

Alle
13:00-13:45
(parallell)
Møterom 3

HR/Ansatte-import i IST og den nye modulen for Variabel lønn og fravær

Skole, SFO/AKS og barnehage
14:00-14:45
(parallell)
Lille O

Nytt i siste versjoner – barnehage og SFO/AKS

Barnehage/SFO/AKS
14:00-14:45
(parallell)
Store O

Analyse

Hovedvekt på skole
14:00-14:45
(parallell)
Møterom 3

Timeplan (online, Nova og Untis) – worlshop

Skole
15:00-15:30
(parallell)
Lille O

Integrasjon skatteetaten og nav

Barnehage/SFO/AKS
15:00-15:30
(parallell)
Store O

IST Samtalebooking

Skole, SFO/AKS og barnehage
15:00-15:30
(parallell)
Møterom 3

Pedagogens pålogging 

Skole