Agenda


HVOR

TEMA

FOR HVEM


Ved inngangenRegistrering og utdeling av navneskilt

 Alle

Sal 1


Velkommen og dagens agenda

Alle

Sal 1


Mikals pitch over dataflyt som påvirker home-app, dokumentflyt, analyse??

Alle
Pause med softis, popcorn, frukt og kaffe/te

Alle
Sal 1

Eksamen og vitnemål

 Felles skole
Separat AKS
Sal 1


Planlegge neste skoleår (Skoleinnmelding)


Hovedvekt på barnehage og SFO
XX

Lunsj

Alle
Møterom 3

HR/Ansatte-import i IST og den nye modulen for Variabel lønn og fravær

Skole, SFO/AKS og barnehage
Lille O

Nytt i siste versjoner – barnehage og SFO/AKS

Barnehage/SFO/AKS
Store O

Analyse

Hovedvekt på skole
Møterom 3

Timeplan (online, Nova og Untis) – worlshop

Skole
Lille O

Integrasjon skatteetaten og nav

Barnehage/SFO/AKS
Store O

IST Samtalebooking

Skole, SFO/AKS og barnehage
Møterom 3

Pedagogens pålogging 

Skole