This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

IST Kundesenter
Administrator
Foresatt
Lærer

Bodø har valgt IST Everyday for alle kommunens skoler og barnehager.

Publisert 26 mai 2023


Behovet for en helhetlig løsning for administrasjon og kommunikasjon i barnehage, skole og SFO var en av hovedårsakene til at Bodø kommune utlyste en anbudskonkurranse etter nytt oppvekstadministrativt system (OAS) i desember 2022. Gjennom forhandlinger og grundige evalueringer har Bodø kommune bestemt seg for å tildele kontrakten til IST og ta i bruk IST Everyday. Dette er vi i IST svært stolte av. 

I anbudsutlysningen søkte Bodø kommune etter et brukervennlig og intuitivt system som kunne håndtere administrasjon og kommunikasjon for barnehager, skoler og SFO. 

Kommunen la vekt på behovet for fleksibilitet, både med tanke på fremtidig utvikling og evner til å møte nye behov. Kravene til informasjonssikkerhet og etterlevelse av relevante lovverk var også av stor betydning. 

«Vi ser fram til å gjøre en god “onboarding” av Bodø kommune og vi er selvsagt glade for at vårt tilbud vant frem i konkurransen”, sier Ole-Christian Braathen, Head of Business Region Norway i IST. 

Enkel og effektiv kommunikasjon mellom barnehage, skole, SFO og foresatte.

Fra skolestart i 2023 vil elever, lærere, foresatte, ledere, øvrige ansatte og administratorer i hele Bodø kommune ta i bruk IST Everyday. IST vil jobbe for at alle brukere av systemet vil få smidigere og enklere arbeidsprosesser. I tillegg får de en enklere og mer effektiv kommunikasjon mellom skole/barnehage – og hjemmet.

Elevene vil få direkte tilgang til oversikt over eget fravær, karakterer og timeplaner via mobilen

Lærere vil ha mulighet til å føre fravær, registrere karakterer, få oversikt over timeplaner og aktiviteter, samt tilgang til klasse- og gruppelister, alt på ett sted. De vil også enkelt kunne kommunisere med hjemmet – gjennom chat, oppslagstavle og håndtering av utviklingssamtaler.

Ansatte i barnehager vil blant annet få full oversikt over barns tilstedeværelse og fravær. Ferieplanlegging og informasjonsdeling, samt daglig kommunikasjon gjennom chat.

 Foresatte vil på enkel måte kunne holde seg orientert om barnets hverdag, samt kommunisere med lærere og ansatte i barnehage via appen IST Home – Skole/Barnehage.

«I Bodø kommune ønsker vi et helhetlig fagsystem som omfatter både barnehage, SFO og skole. Vi ser fram til å få barnehage, SFO og skole under samme «paraply». Dette vil gi oss mulighet til å «følge» barnet fra 0-16 år i hele deres utdanningsløp i samme fagsystem. «, sier Lill Marit Grytnes, rådgiver barnehage- og skolekontoret i Bodø kommune.

Fordeler med IST Everyday inkluderer:

Fakta om skolene/barnehagene i Bodø kommune:

For mer informasjon, kontakt: 

Ole-Christian Braathen, Head of Business Region Norway
E-post: .
Mobil: +47 93 00 48 43