This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

IST Kundesenter
Administrator
Elev
Foresatt
Lærer

Digitale løsninger vil forbedre fremtidens skole

Publisert 7 januar 2022


Administrerende direktør for IST, Hilde Benno Vaage, mener digitale løsninger vil forbedre fremtidens skole.

Gode digitale løsninger handler ikke bare om digitale læremidler, det handler om å legge til rette for at mest mulig tid brukes på det som er aller viktigst i hverdagen, nemlig god læring.

Administrerende direktør Hilde Benno Vaage i IST

Hilde Benno Vaage har mange års erfaring fra selskapet IST. Etter ett år som administrerende direktør for IST Sverige, ble hun også direktør for IST Norge fra april i år. Hun har i tillegg mer enn 15 års praksis som lærer og skoleleder, noe som er en verdifull ballast for å styre selskapet som har til formål å bidra til å skape en enklere skolehverdag med digitale verktøy.

Man snakker mye om digitale læremidler, men i virkeligheten kan hele skolen effektiviseres og forbedres ved hjelp av digitalisering. Det handler om administrasjonssystemer, timeplanlegging og andre verktøy som gjør det enklere å tilrettelegge for læringsprosessene i skolen, forklarer hun.

ISTs filosofi er å lage systemer som løser brukernes behov, for eksempel apper som foreldre kan bruke for å følge barnas timeplan eller for å kommunisere med læreren når de trenger det.

Brukervennlighet og fleksibilitet er nøkkelbegreper i all softwareutvikling, og det er som regel nødvendig med tilgang til data fra mange ulike datakilder for å få dette til. Derfor er IST opptatt av at systemene vi møter har åpne APIer. Enkelt forklart betyr det at ulike systemer klarer å «snakke sammen». Men selv om løsningene våre ofte kombinerer data fra mange uavhengige, underliggende systemer, er det viktig at brukerne oppfatter løsningen som ett system. Dette systemet må være lett å bruke, enkelt å forstå og selvfølgelig ivareta alle krav knyttet til datasikkerhet.

IST ser også veldig positivt på at det settes nasjonale standarder for utveksling av data, der blant annet UDIR og KS har en viktig rolle. På den måten kan ISTs løsninger bli viktige byggeklosser for utveksling av data gjennom den nye EduCloud-plattformen som muliggjør dette i det økosystemet som allerede finnes.

Benno Vaage påpeker også at man ikke alltid trenger å tenke så stort når man tenker digitalisering.

Kanskje er det på tide å ta et steg tilbake og utvikle løsninger som løser noen få behov av gangen. Rett og slett løse de viktigste tingene først og senere bygge ut løsningene med mer funksjonalitet. Alternativet har ofte vært at våre kunder bestiller et veldig omfattende produkt med mange spesifikke krav, for så å oppleve at det kanskje ikke fungerer optimalt i alle deler når det blir tatt i bruk, sier hun.

I tillegg til medarbeidere med mye teknisk fagkompetanse, er nok det aller viktigste at vi også har mange ansatte med lang erfaring fra skoler og kommuner. Med slike medarbeidere blir det enklere for oss å forstå sluttbrukerens hverdag.

Fremover skal vi fortsette å arbeide for skolens beste, og det skal vi gjøre gjennom innovasjon og brukermedvirkning. I dag har vi dedikerte ansatte som bare jobber med innovasjon og utvikling, det er en måte å sette kreativitet i system på.

Artikkelen i sin helhet ligger ute på Fremtidens skole på Utdanning og jobb.