Et grønt IST!

Et grønt IST!

Et grønt IST!

22 / 10 - 2020

Fokuset for årets EU Green Week er viktigheten av å beskytte biologisk mangfold og natur for å bekjempe klimaendringene. IST er et selskap som består av 421 ansatte ved ni kontorer i fire land. Som en del av den overordnede bærekraftsstrategi i IST tar vi ansvar for å beregne og minimere miljøpåvirkningen av vår virksomhet. Vår innsats styres av bærekraftsmålene. 

ISTs mål 

Hvordan jobber vi for et grønnere IST? Vårt styringssystem er utformet for å hjelpe hele selskapet med å gjøre forretningspraksis og drift mer miljøvennlig. 

Derfor er et av våre mål for neste år å bli sertifisert i miljøledelsessystemet ISO14001.  
Dette vil gi et rammeverk for å sikre at vi jobber med å sette ambisiøse mål som drives av toppledelsen. Målene vil registreres, måles og følges opp slik at vi kontinuerlig kan forbedre vår måte å jobbe på. På denne måten kan vi sikre at vi systematisk evaluerer innvirkningen vi har på mennesker og planeten og at jobber for å minimere vår påvirkning. Selv når vi fortsetter å vokse som selskap.  

Hvordan når vi disse målene? 

For å oppnå dette har vi en såkalt bærekraftsgruppe. Med en representant fra hvert land kan vi dele kunnskap og idèer for å gjennomføre meningsfulle initiativ for alle medarbeidere. Vi har for eksempel jobbet for å bytte til elektrisitet fra fornybare energikilder – dette er klart på tre av våre ni kontor og vi fortsetter arbeidet.

Utover dette er hensikten med gruppen å planlegge aktiviteter, som for eksempel blogginnlegg og quiz, som sprer bevissthet og engasjerer våre ansatte i hvordan de kan bidra til bærekraft i sitt daglige arbeidsliv.  

Denne prosessen er dynamisk – vi engasjerer våre ansatte, leverandører og kunder slik at vi sammen kan jobbe mot et grønnere IST. På denne måten gjør vi en forskjell for oss, våre brukere og for planeten.