This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

IST Kundesenter
Administrator
Lærer

Fremtiden er for alle. Den skal skapes av alle.

Publisert 27 november 2019


Som 16-åring kom Ebtisam Mohammedsalih til Sverige fra Ethiopia. I dette nye landet fant hun sin store lidenskap; mangfold og inkludering. 5 år senere ble hun tildelt tittelen Microsofts IT girl of the year. Les historien hennes om mangfoldighetens fordeler, at fremtiden er for alle og hvorfor det er viktig å ha mangfoldige team.  

For 5 år siden flyttet jeg til Sverige og ble gjenforent med min mor som måtte forlate Ethiopia på grunn av krigen. Jeg var 16 år og reiste til utlandet for aller første gang. Førsteinntrykket av mitt nye land, allerede fra flyet, var det grønne landskapet.  

Like etter at jeg ankom Sverige begynte jeg på en svensk skole for nyankomne. Jeg ble overrasket over å se mangfoldigheten blant klassekameratene mine. Vi var til sammen ca. 20 studenter fra i hvert fall 7 ulike land. Noen av klassekameratene min snakket ikke engelsk og absolutt ingen av oss snakket svensk. Likevel, ved hjelp av teknologi, fant vi en måte å kommunisere på. Dette var første gangen jeg virkelig fikk kjenne på verdien av et mangfoldig samfunn.  Helt siden den gang, hvor enn jeg går, forsøker jeg å gjøre miljøet mitt mer mangfoldig.  

For litt mer enn 2 år siden begynte jeg å studere informatikk ved Linnéuniversitetet i Växjö/Sverige. Også her var det mennesker fra hele verden, men denne gangen manglet mangfoldet. Antallet kvinner i klassen min var veldig ubetydelig sammenlignet med antall menn. Dessverre var ikke dette tilfelle bare i min klasse. Det ser ut til å være enstemmig enighet i samfunnet om at IT bare er for menn. «Gutter spiller spill på datamaskinen. Derfor er det de som studerer IT og utvikler disse spillene”.  

Dette er en klar misforståelse. Først av alt: IT handler ikke bare om programmering av spill. For det andre: bare fordi du ikke ble eksponert for teknologi i tidlig alder, via f.eks. dataspill, betyr det ikke at IT ikke er noe for deg. Vi må avskaffe misforståelsen om jenters manglende interesse for IT. Vi må sørge for at så mange som mulig blir oppfordret til å velge IT-bransjen, så vel som andre bransjer der mangel på mangfold kan være et problem. Alle kan ha nytte av mangfoldige team, uansett hvilken type næring eller område du befinner deg i. 

For et par måneder siden begynte jeg å jobbe i HR-teamet i IST. Her vil jeg fortsette å jobbe med mangfold og inkludering, temaer som alltid er relevante og veldig inspirerende for meg. Jeg skal veilede og fortsette å øke bevisstheten rundt viktigheten av mangfold og det å ha mangfoldige arbeidsteam. Mangfold er allerede et viktig aspekt i rekrutteringsprosessen, men det er alltid rom for forbedringer.  

Fremtiden er for alle og vi har derfor et ansvar for å inkludere flere perspektiver. Dette er spesielt viktig når det gjelder produktutviklingsprosessen. Når vi oppnår dette maksimerer vi sjansen for å utvikle produkter tilpasset alle. Kunder vil få en høyere verdi når de føler en tilhørighet og bedrifter kan vinne mye på å la alle ha en stemme i utviklingsprosessen. Det er en vinn-vinn-situasjon for alle parter å ha mangfoldige team. 

I september begynte Ebitsam Mohammedsalih sin nye jobb i IST som HR-prosjekt assistent innen teknisk mangfold og inkludering. Med sin lidenskap for mangfold og sitt engasjement i måter å lære på, er hun fast bestemt på å få flere jenter til teknologibransjen. Våren 2019 vant Ebitsam Microsoft IT girl of the year 2019.