This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

IST Kundesenter
Administrator
Elev
Foresatt
Lærer

Hvordan ISTs løsninger bidrar til FNs bærekraftsmål?

Publisert 25 mars 2021


I forbindelse med Earth Week-initiativet ønsker vi å spre bevissthet om hvordan våre produkter og løsninger bidrar til bærekraft i henhold til FNs bærekraftsmål. 

Våre produkter bidrar til en bedre hverdag på flere nivåer, både for planeten og for brukergruppene våre. 

«Noen ganger føles det overveldende å tenke på de store utfordringene vi står foran når det gjelder planeten vår. Klimaforandringer, fattigdom osv. Teknologi spås å være løsningen på mange av utfordringene som tas opp i FNs bærekraftsmål – enten det er matproduksjon, energi, transport eller utdanning», sier Tove Torstensson, administrerende direktør i IST. 

«Jeg føler meg heldig som kan bidra med det jeg mener er det viktigste målet, Nr 4: Sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle. Utdanning er nøkkelen til å nå alle de andre målene. Sånn sett er vår visjon, misjon og våre verdier nært knyttet til bærekraftsmålene. Sammen med våre kunder, brukere og resten av Edtech-bransjen kan vi bidra med å utvikle innovative løsninger for en bedre verden. » 

Bærekraftige initiativ som gjør en forskjell 

Her finner du noen eksempler på hvordan bærekraftige tiltak påvirker og gjør en forskjell. Vi har også beskrevet hvordan de bidrar til FNs bærekraftsmål, både for å redusere klimafotavtrykket, men også for å gi verdifulle og sikre læringsmuligheter for alle.  

 1. 100% fornybar energi i datasentrene våre 

  Våre skybaserte løsninger gjør det mulig for oss å redusere det totale materialavtrykket blant våre kunder og brukere. Siden alle datasentrene våre kjører på 100% fornybar energi, sørger vi for at datalagring er i tråd med våre ambisiøse bærekraftsmål som tar sikte på å minimere klimapåvirkningen. 
  Bidrar til bærekraftsmål 12.2: Innen 2030 oppnå bærekraftig forvaltning og effektiv bruk av naturressurser 

 2. Transparent og ansvarlig bruk av data 

  Vår løsning EduCloud for kontrollert dataadministrasjon muliggjør sikker og forenklet deling av skoledata mellom forskjellige interessenter. Mens flere systemer integrerer og deler data, får dataeieren en kontrollert og forenklet oversikt og dokumentasjon, i samsvar med GDPR. 
  Bidrar til bærekraftsmål 16.6: Utvikle effektive, ansvarlige og åpne institusjoner på alle nivåer

 3. Digital skjema minimerer klimaavtrykket  

  Å håndtere foresattes godkjenninger og samtykker digital med IST Samtykke sparer papir og minimerer klimafotavtrykket til våre kunder. Denne løsningen beskytter også barns personvernrettigheter, ved å sikre at nødvendige samtykker innhentes fra foresatte. Eksempler på digitale skjema kan være distribusjon av skolefoto, informasjon om allergier, ferieoversikt og annen viktig informasjon. En enklere og tryggere prosess for alle involverte! 
  Bidrar til bærekraftsmål 12.2: Innen 2030 oppnå bærekraftig forvaltning og effektiv bruk av naturressurser      

 4. Legge til rette for tilgjengelige læringsmuligheter for alle 

  Læringsplattformen vår Schoolido (tilgjengelig for det svenske markedet) forklarer fag på en enkel og pedagogisk måte gjennom tekst, bilder, videoer, illustrasjoner, oppgaver, øvelser og quiz. Hver student kan få tilgang til informasjon på en tilpasset og foretrukket måte, og det multimodale innholdet forenkler læring også for studenter med funksjonsnedsettelser. Læringsplattformen støtter lærer- / elevsamarbeidet og gjør det lettere for foresatte å hjelpe studenter ut fra kravene i læreplanen.
  Bidrar både til bærekraftsmål 4.4: Innen 2030 oppnå en betydelig økning i antall unge og voksne som har kompetanse, blant annet i tekniske fag og yrkesfag, som er relevant for sysselsetting, anstendig arbeid og entreprenørskap


  Og til bærekraftsmål 10.3: Sikre like muligheter og redusere forskjeller i levekår, blant annet ved å avskaffe diskriminerende lover, politikk og praksis og ved å fremme lovgivning, politikk og tiltak som er egnet til å nå dette målet 

Dette er 4 konkrete eksempler på hvordan vi bidrar til FNs bærekraftsmål. 
Les mer om hvordan IST jobber for å bli en grønnere Edtech-leverandør