This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

IST Kundesenter
Administrator
Foresatt
Lærer

IST og Covid-19

Publisert 13 mars 2020


IST har som en del av vår ISO 9001- og ISO 2700-business continuity-planer prosesser på plass for kritiske situasjoner. Vi sikrer derfor at driften vår fortsetter å fungere, i tillegg til at kunder og brukere får færrest mulig negative konsekvenser av en uvanlig situasjon. Vi har en plan klar også for denne situasjonen vi nå befinner oss i med Covid-19, selv om denne er ekstra spesiell. 

I IST følger vi helsemyndighetenes anbefalinger i de landene vi er virksomme. Det kan derfor være en viss forskjell i hvordan vi håndterer den nåværende situasjonen i de ulike landene. Denne beskrivelsen er derfor allmenn og gjelder for IST som helhet. 

Samfunnsansvar 

Vi føler et stort ansvar for samfunnet. For å minimere belastningen på helsevesenet i de ulike landene har vi derfor tatt en beslutning som påvirker både IST-ansatte, kunder og brukere. Vi jobber etter et føre var-prinsipp og vi følger myndighetenes anbefalinger direkte. Vi venter ikke på en ordre fra de respektive myndigheter. 

Den digitale infrastrukturen

Ettersom IST er et selskap med kontor i flere land er vi godt vant med å jobbe online. Den interne infrastrukturen er derfor godt etablert slik at vi kan håndtere de aller fleste oppgaver hjemmefra. Dette innebærer at utviklingen vår ikke stopper opp og du kan som vanlig komme i kontakt med oss. 

Drift

I relasjon til driften av våre system har risikoen for problem ikke økt som følge av den nåværende situasjonen. Til tross for dette har vi utarbeidet reserveplaner og gjort ytterligere risikovurderinger. De av våre ansatte som jobber med drift og som sitter med kompetanse som er nødvendige for å sikre stabile og velfungerende system, jobber på ulike kontor i ulike land. Dette minimerer risikoen for kollektiv smitte. 

Support og møtevirksomhet

Vår kommunikasjon med brukerne i forbindelse med support fungere som vanlig. De ansatte som jobber med dette opererer fra og med nå fra hjemmekontor slik at IST bidrar til forebyggende tiltak som norske myndigheter har åpnet for.

Alle kunder som har avtalt møter/kurs etc. med IST i løpet av den kommende måneden vil bli kontaktet, slik at det kan avtales hvordan disse best kan gjennomføres.