This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

IST Kundesenter
Administrator
Lærer

IST rekrutterer ekspert på videregående skole!

Publisert 6 februar 2020


Det er med stor glede vi kan fortelle at IST styrker organisasjonen med en av landet fremste ekspert på videregående skole og videregående opplæring. 

Sonja Grydeland er klar for å vende tilbake til sin tidligere arbeidsplass IST hvor hun jobbet i perioden fra 1999 til 2016. I februar starter hun i rollen som Solution Manager for Skole, med fokus på videregående skole.

– Jeg gleder meg stort til å komme tilbake til IST. Det er rett og slett følelsen av å få «komme hjem» etter noen år på reise. Jeg har tidligere vært ansatt i IST i tilsammen 11 år, og er svært motivert for å starte opp i min nye rolle, sier Grydeland.

Kulturen og kjerneverdien til IST viktig

De 3 siste årene har hun jobbet i Visma som senior konsulent for programmet InSchool, og har blant annet hatt ansvar for konvertering, opplæring og friskoler. 

– Det å få arbeide sammen med kollegaer og ledelse som har den skolefaglige tyngden og kompetansen IST har, er en av flere årsaker til at jeg ønsket meg tilbake til IST. Kulturen og kjerneverdiene til IST er også viktige og riktige for meg. En kultur der vi hjelper hverandre til å vokse, lytter til brukerne og utvikler systemer gjennom konstant læring er unik. Jeg vil være en del av denne «driven» som IST har, og kunne få bidra med min kompetanse innen videregående opplæring, sier hun.

Unik innsikt innen videregående opplæring

Med sin lange erfaring innen videregående opplæring, har Sonja fått god kunnskap til de utfordringer fylkene møter på ved kjøp-og innføring av nye skoleadministrative system. En innsikt og kunnskap som er av stor verdi for IST i det videre arbeidet med å lage og levere de beste løsninger for fylkesmarkedet. 

– Vi lever i en utrolig spennende tid, der den digitale utvikling foregår i en enorm hastighet! Ny teknologi, skybaserte systemer, apper, gir oss uante muligheter. Det kan til tider være utfordrende å finne smarte løsninger som er moderne, men samtidig er innenfor lovkrav vi har. Markedet endrer seg i form av regioner, og ikke minst nytt rammeverk med Fagfornyelsen. Her er det ikke mulig å kjede seg, utfordringene står i kø, sier en entusiastisk Grydeland. 

Bidra til digitale løsninger alle bare «må ha»

Ole Christian Braathen, leder for avdelingen Solutions er også glad og entusiastisk over at Sonja nå vender tilbake til IST. Solutions består av nå av 7 ansatte som samlet har ansvaret for alle våre virksomhetsområder – grunnskole, videregående skole, barnehage og SFO. De har ansvaret for at våre kunder har en god systemstøtte for de arbeidsprosesser og utfordringer de møter i sin hverdag.

– Med Sonja på laget stiller vi langt sterkere på alle områder, og spesielt vil våre VGS kunder nyte godt av hennes kompetanse og innsikt i å finne smarte løsninger for skolenes behov, sier Ole Christian. 

Sonja Grydeland starter i sin nye stilling 3. februar og hun ser frem til å bruke og videreutvikle sin verdifulle kunnskap i samarbeid med nye/gamle kollegaer i IST.

– Min kunnskap om videregående opplæring må hele tiden utfordres og forbedres ellers forsvinner den. Å «kunne noe» handler mye om å få anvende kunnskapen og erfaringen. IST har kulturen, kompetansen og menneskene, så jeg ser frem til at jeg i samarbeid med mine kollegaer kan bidra til digitale løsninger som alle bare «må ha», sier Sonja Grydeland.