This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

IST Kundesenter
3FC5701B-8488-4289-A9EC-C8AC685D835E@1.00x Created with sketchtool.
Administrator
Administrator

ISTs integrasjon mot Skatteetaten

Publisert 25 mars 2022


Det siste året har kommuner som har inngått pilotprosjekt med KS og Skatteetaten hatt mulighet til å koble seg til Skatteetatens API. IST har i den forbindelse utviklet en integrasjon mot Skatteetaten, slik at kommunen med en slik tilgang kan innhente inntektsopplysninger til bruk for søknader til redusert foreldrebetaling. Denne integrasjonen via IST er benyttet av flere kommuner i 2021.

Dette API-et planlegges nå å tilgjengeliggjøres for hele kommunal sektor 15.mars 2022, og denne integrasjonen vil deretter kunne tilbys fra IST til alle kommuner.

KS og Skatteetaten arbeider med en endelig avtale (tilslutningserklæring) som er en bindende avtale mellom den enkelte kommune og Skatteetaten. Avtalen vil publiseres på ks.no når den er klar, og den trenger kun å signeres én gang per kommune, og gjelder for alle Skatteetatens delingstjenester.

IST sin integrasjon mot Skatteetaten vil derfor være tilgjengelig for alle kommuner når tilslutningserklæringen foreligger, forutsett at kommunen har inngått avtale med Skatteetaten.

Ønsker din kommune denne integrasjonen? Ta kontakt med oss på