This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

IST Kundesenter
Administrator
Foresatt
Lærer

IT-løft i Osloskolen

Publisert 27 november 2020


Vi i IST er stolte og glade over å ha fullført en vellykket leveranse av skoleadministrativt system til Oslo kommune. Kommunen har fått et IT-løft med hele 143 grunnskoler og over 250. 000 brukere som nå er godt i gang med et moderne og sømløst system for lærere, elever og foresatte.  

Etter en intens og rask prosess med bakgrunn i en intensjonskunngjøring gikk startskuddet for prosjektet i juli 2017. IST Administrasjon for AKS (Aktivitetsskole) ble vellykket levert i løpet av få uker. 

– Da IST i 2017 overtok kontrakten om å levere en skybasert administrativ løsning for Osloskolen, var dette med en stor dose glede og ydmykhet. Spesielt ettersom Oslo kommune har vært kunde av IST i mange år. Som Norges største kommune stiller de naturligvis store krav til leverandør og til selve den skoleadministrative løsningen. Derfor er vi ekstra stolte og glade over å nå ha fullført en vellykket og godkjent leveranse, sier administrerende direktør, Tove Torstensson.

Samarbeid og forståelse av hverandres rolle som kunde og leverandør 

Det å levere et skoleadministrativt system er en stor og kompleks oppgave. Hver kunde er unik og gjør ting på ulikt vis. Den digitale modenheten og kompetansenivået til ulike kunder varierer også.  

– For å lykkes i en slik leveranse er et godt samarbeid en av de viktigste suksesskriteriene og man må på begge sider være villig til å gi og ta. Både kunde og leverandør må være villig til å gjøre endringer og se på alternative løsninger. God, åpen og ærlig kommunikasjon gjennom hele prosessen er derfor helt avgjørende. Jeg tror ISTs lange fartstid i denne bransjen gir oss en fordel i slike komplekse og store leveranser. Vi har erfaringen, arbeidsprosessene og rutinene som trengs, sier prosjektleder Tone Innerdal.  

– Prosjektet utviklet seg med et veldig godt samarbeidsklima og gode arbeidsforhold for begge parter. Prosjektdeltakere påpeker at dette har vært en inspirerende og drivende prosess å være en del av, og hvor det har vært en følelse av at begge parter jobber sammen for å oppnå et felles mål, sier Oslo kommune. 

Vellykket opplæring tross Korona 

Midt i opplæringsløpet av alle de 143 grunnskolene ble samfunnet fysisk lukket grunnet global pandemi. På kun en uke måtte alt opplæringsmateriell som skulle brukes i klasseromsundervisning gjøres om til e-læringsmateriale. Nytt digitalt materiell ble produsert og konsulenter kunne starte opplæringsløpet som planlagt. Over 450 brukere fikk gjennomført grunnopplæring i IST Everyday og var klare til å ta i bruk det nye systemet ved skolestart i august. 

– IST har bidratt sterkt til denne kompetansehevingen, og prosjektet har fått veldig gode tilbakemeldinger på arbeidet de har gjort. Løsningen med videoguider har fungert bra for de som har fullført kursene. Bidraget fra IST har også vært viktig for å kunne tilby skolene god støtte helt fra starten av et nytt skoleår i et nytt system. Denne assistansen vi har fått har vært et suksesskriterium i dette prosjektet og vil også føre til gevinster på lang sikt. – sier Oslo kommune.  

Sammen har vi lykkes 

– Vi kan nå se tilbake på det mest krevende prosjektet i vår historie. ISTs kjerneverdier er at vi er ærlige, profesjonelle og kreative. I denne prosessen har vi virkelig levd ut våre verdier til det fulle. Vi har gjort alt i vår makt for å lykkes! Noen avgjørelser har vært riktige, og noen har vært mindre bra. Men takket være god dialog og nært samarbeid med Oslo kommune har vi sammen lykkes, sier en fornøyd og stolt Tove Torstensson.  

Suksesskriterier for en vellykket leveranse av skoleadministrativt system: