This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

IST Kundesenter

Skolen vinner på digital kommunikasjon

Publisert 15 juni 2023


Digitale kontaktflater

Et tema som trolig har gått igjen på mange foreldremøter både i barnehager og skoler de siste årene er foresattes behov for innsikt og informasjon. I en stadig mer digital barnehage- og skolehverdag, hvor penn og skrivebøker ofte er erstattet med diverse læringsapper, er det lett for foresatte å miste oversikt.  Med en ny læreplan på toppen av det hele er det krevende og vanskelig for foresatte å holde tritt med både det faglige og generell informasjon fra skolen. Behovet for gode, enkle og smidige kommunikasjonskanaler er større enn noensinne. Kommunikasjonen mellom hjem og barnehage/skole må være derfor være direkte, pålitelig og enkel. I den andre enden sliter pedagogene med skyhøye krav samtidig som midlene er begrensede og tiden knapp.

Heldigvis har den raske digitaliseringen gitt helt nye kommunikasjonsmuligheter for både barnehager og skoler. I et digitalt landskap hvor det allerede finnes etablerte apper for privat kommunikasjon kreves det ekstra mye fra appene som tilbys skoler og barnehager. De må holde høy kvalitet, sikkerhet og brukervennlighet – og aller helst bør man kunne gjøre alt fra den samme appen. 

Digitalisering gir nye muligheter

En naturlig konsekvens av å erstatte blekk med digitale kontaktflater er reduksjon av mengden papir som må brukes. Meldinger fra skolen som sendes digitalt til foresattes innbokser reduserer risikoen for at de blir glemt i bunnen av en ryggsekk. Samtykke som man trenger til en klassetur kan registreres på et øyeblikk og nå frem til læreren raskt og trygt. Skal man nå ut til en eller flere definerte mottakergrupper raskt må dette være enkelt og brukervennlig. Blogginnlegg som oppsummerer dagsaktuell informasjon, planlegging og gjennomføring av utviklingssamtaler gir foresatte og lærere helt nye muligheter for god kommunikasjon.

Det er også utfordringer

Digitalisering vil føre til inkludering og man tilgjengeliggjør informasjon for flere. Man kan også risikere det motsatte. Ikke alle har kommet like langt i teknologisk utvikling og for de som mangler denne digitale kompetansen blir dette selvsagt vanskelig. Det er lett som foresatt å oppleve at man mister kontakten med menneskene på skolen når kommunikasjonen i hovedsak skjer digitalt – men her må styrker veies opp mot svakheter. Det digitale skal aldri erstatte det fysiske møtet, men det skal supplere og styrke det.

God kommunikasjon skaper trygghet

Vi vet at kontakten mellom foresatt og pedagoger i barnehagen eller på skolen er svært viktig og har stor positiv innvirkning på barnas hverdag og skolegang. For å sikre at all informasjon flyter på best mulig måte bør familier derfor inviteres til et digitalt samarbeid hvor effektiv og fleksibel kontakt styrker relasjoner, skaper trygghet og gir klarhet.

Velfungerende digital kommunikasjon har stor makt. Definerte kontaktflater, raske oppdateringer, bilder, ukebrev, løpende dialog og dokumentasjon – alt dette skaper en oversikt over barnets hverdag i barnehagen og på skolen. Ved å samle alt på ett sted blir styrken enda større.

Alt dette er viktige elementer for oss i IST når vi utvikler våre løsninger. Vi ønsker å skape kommunikasjonskanaler og verktøy som legger til rette for effektive og smidige samarbeidsformer mellom hjem og barnehage/skole. Når kommunikasjonen fungerer, øker forståelsen og vi når lenger – sammen!

Vil du vite mer…

…om hvordan IST legger til rette for effektiv og smidig kommunikasjon mellom hjem og barnehage/skole?
Klikk på lenken under og les mer om foresattappen IST Home – Skole/Barnehage.