Tidligere levert 2023

Her finner du oversikt over tidligere leveranser

Daglig Dialog
Direkte feedback til IST:

Brukere av Daglig dialog kan nå gi feedback til IST direkte fra løsningen. Vi håper på den måten å komme enda nærmere sluttbrukerne for å få ris og ros, samt tilbakemeldinger på hva som er viktig for brukerne

Administrasjon – skole:
Nye standardrapporter

Brukere av administrasjonsløsningen har nå tilgang til fire nye standardrapporter:

– Klasseliste med elevbilder for de som benytter seg av ISTs foto-API
– Klasseliste for utskrift av etiketter – elever
– Klasseliste for utskrift av etiketter – foresatte
– Gruppeliste for notater

Saksflyt
Personer som tidligere har ligget uten navn i løsningen

Personer som har logget med ID-porten, og som har ligget i løsningen uten ansettelse, har tidligere ikke hatt navn tilknyttet sin bruker, da ID-porten ikke formidler slik informasjon. Det er nå gjort en jobb for å masse-oppdatere alle brukerkontoer uten navn, som finnes i IST Administrasjon.

Hvis personen ikke finnes i administrasjonsløsningen, vil de fortsatt ligge uten navn i Saksflyt. 

Administrasjon – grunnskole
Mulighet for å skrive ut grunnskolevitnemål for voksne

For elever hvor det er registrert VMM30 kan man nå skrive ut vitnemål som følger UDIRs beskrivelse for disse

Administrasjon – grunnskole
Sperre for T2-karakter, VAL-fag

Muligheten for å registrere T2-karakterer på Valgfag er fjernet for både lærer og administrator. 

Administrasjon – barnehage
Navn på saksbehandler erstattes med tittel

Vi har valgt å endre løsningen slik at når en saksbehandler gjør ulike operasjoner som publiseres for foresatte i foresattportalen, så står det nå «Saksbehandler», og ikke navnet på personen

Saksflyt
Navn som ikke vises 

Det er lagt til ekstra kontroll på om navnet til en bruker er tomt når vedkommende logger inn. Dersom dette er tilfelle, vil det søkes etter navnet i vårt kildesystem, og dersom fødselsnummeret eksisterer i løsningen, vil navnet oppdateres i IST Saksflyt.

Daglig dialog
Forbedring av Holdmodus

Vi har forbedret både bruken av farger og hvilken informasjon som er tilgjengelig for brukerne. For mer informasjon om Hold-modus i Daglig dialog – klikk her: https://ist.guidecloud.se/1923.guide?pageNumber=6

Lærerapplikasjonen
Ny ukesoversikt over fravær for kontaktlærere

Kontaktlærere kan nå se en grafisk presentasjon – med detaljinformasjon – om alle sine elevers fravær uke for uke

Analyse for skole
Nye dimensjoner og beregninger for fraværsanalysen

Det er lagt til dimensjoner for å kunne se om registrert leksjonsfravær er vitnemålsfravær eller ikke, samt om det skal telles med i fagfraværet.

Det er også kommet til nye beregninger:
– Totalt fravær til vitnemål (%)
– Totalt fravær som telles med i fagfravær (TT:MM)

Dokumentflyt
Første versjon er levert

Første versjon av dokumenthåndteringsløsningen Dokumentflyt er nå levert. I versjonen støttes opprettelse og kategorisering av maler og malkategorier, samt opprettelse av individuelle dokument for barn/elever i barnehage og skole.

For å se vårt webinar om Dokumentflyt fra 19. januar – klikk her: https://www.ist.com/no/webinar/

Saksflyt
Endringer knyttet til stillingskoder 

Det er levert en forbedring knyttet til stillingskoder. Dette innebærer at flere av de ansattes stillingskoder enn tidligere nå automatisk sørger for at brukeren blir tildelt rettigheter i IST Saksflyt, i tråd med rettighetene som er satt for aktuell gruppe av en administrator under systeminnstillinger. Ettersom rettigheter nå kan gis på gruppenivå vil det være mindre behov for å tildele individuelle rettigheter.

Les mer om hvilke stillinger som hentes inn og kan tildeles rettigheter på automatikk her: 2023.01.01 Endringsdokumentasjon IST Saksflyt (guidecloud.se)