This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

IST Kundesenter
Administrator
Elev
Foresatt
Lærer

Vi halverte vårt totale karbonfotavtrykk i 2020

Publisert 10 desember 2021


I vårt oppdrag om å bli mest mulig bærekraftig, har vi laget vår første CO2-rapport noensinne. Dette gjør vi for å registrere vårt årlige karbonfotavtrykk, og for å begynne jobben mot vårt langsiktige mål: CO2-nøytralitet.

Vi begynte å måle karbonfotavtrykket for hele IST-gruppen i 2019, derfor fungerer dette året som basisår for denne rapporten.

Fra 2019 til 2020 sparte hele IST-organisasjonen nesten 200 tonn CO2, som tilsvarer det totale energiforbruket til 24 hus på ett år.

Dette er et resultat av at vi reiste i betydelig mindre grad under pandemien, og at vi gikk over til fornybar strøm og varme på flere av kontorene våre.

Ved å måle CO2-utslippene våre, vil vi kunne sette konkrete mål for å redusere miljøpåvirkningen vår og iverksette tiltak der det er mest nødvendig. Dette er en hjørnestein i vårt miljøstyringssystem, som vi ble sertifisert i henhold til ISO 14001 tidligere i år

Elisabeth Wandel, Sustainability Manager i IST.

Hun sier videre: “CO2-rapporten er en start på å utvide hvordan vi ser på virksomhetens resultater – både gjennom økonomiske tall, men også gjennom vår miljøpåvirkning.”

“ For å følge opp fremgangen mot å nå CO2-nøytralitet, er målet vårt å fortsette å rapportere om karbonavtrykket hvert år.”

Karbonrapporten vil bli en av våre årsrapporter og dekker den generelle ytelsen for IST Group, samt data for hver av våre forretningsenheter.

Du finner hele rapporten her. Om du vil vite mer om hvordan vi jobber med bærekraft i IST, kan du besøke vår bærekraftside .