Fasta utbildningar

Extens Systemansvarig

Extens Systemansvarig

När: Kontakta oss

Basutbildning för dig som är utsedd att vara system-/rutinansvarig för Extens i din kommun eller på din skola. Genomförs på beställning.

GRGrundskola
En kvinna sitter i ett soligt rum framför en dator, tittar in i kameran och ler

Efter avslutad kurs ska du ha fått tillgodgöra dig kunskaper om vanligt förekommande ansvarsområden, behörigheter per användarroll, licenshantering Extens,  behörighetsprogrammet ISTcon, personregister och koppling mot Skatteverkets folkbokföring, hantering/rutin för personer med skyddade uppgifter, registervård, bedöma gallringsbehov, GDPR-bedömningar och systemunderhåll/uppdateringar.

Förkunskaper krävs: Du bör ha genomgått minst utbildning Extens Bas dag 1 & 2 Grundskola, eller minst ca 8 månaders dagligt arbete i Extens. Du är utsedd till Systemansvarig med inloggningsrättighet till behörighetsprogrammet.

Denna kurs har inget fast datum, och måste beställas. Kontakta oss via formuläret nedan för att boka.

Efter avslutad kurs kommer du att kunna:

Vanligt förekommande ansvarsområden

Behörigheter per användarroll

Licenshantering i Extens

Behörighetsprogrammet ISTcon

Personregister och koppling mot Skatteverkets folkbokföring

Hantering/rutin för personer med skyddade uppgifter

Registervård, bedöma gallringsbehov

GDPR-bedömningar

Systemunderhåll/uppdateringar

Fler utbildningar

Kontakta oss för att boka!

Lämna gärna information om hur många deltagare som förväntas vara med och förslag på datum eller tidsram för utbildningen.