Digitalt Brukerseminar i IST Everyday, 15. – 26. april 2024

Vi hjelper deg slik at du møter neste skoleår med IST Everyday, med de aller beste forutsetninger.

IST hjelper deg med planlegging av neste skoleår!

For første gang har vi gleden av å kunne samle alle våre brukere av IST Everyday til et digitalt seminar. Vi ser fram til å planlegge neste skoleår sammen med dere!

Digitale statusmøter og e-læring

Vi vet at ting man gjør bare en gang i året fort går i glemmeboken, derfor inviterer vi deg som er lokaladministrator på din skole til et digitalt seminar.

Som deltaker vil du få tilgang til e-læring fra og med oppstartsmøtet mandag 15. april. I oppstartsmøtet går vi gjennom hvordan e-læringen virker og de viktigste punktene i prosessen. Denne våren kan du altså senke skuldrene og vente med prosessen til april. 

Det digitale seminaret består av oppstarts- og avslutningsmøte på Teams og e-læringen som drar deg stegvis gjennom prosessen Planlegge neste skoleår. I teamsmøtene, og teamskanalen mellom møtene, får du anledning til å stille spørsmål og diskutere lokale problemstillinger. Det vil også bli anledning til individuell oppfølging for de som trenger det.

Målet er at du i denne prosessen får hjelp til å gjøre ting i riktig rekkefølge, spare tid, og være trygg på at du har kontroll på det resterende arbeidet.

En god planleggingsprosess er jo også viktig med tanke på at riktige data kommer over i timeplanmodulen.

Nyttig informasjon

E-læringskurset inneholder:

 • Introduksjon til IST Everyday
 • Generell navigering og filtrering
 • Forberedelser til Planlegge neste skoleår
 • Foreslåtte nye elever
 • Planlegge neste skoleår
  • Skoleårskalender
  • Klasser
  • Fag- og timefordeling
  • Undervisningsgrupper
 • Ansatte
 • Timeplanlegging i Online timeplan
 • Fravær og merknader
 • Valgmodulen

Pris for e-læring, samt oppfølging på teams for å sikre gode grunndata for neste skoleår: 1.950,-