This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Support
Administratör
Elev
Förälder
Lärare

Ett grönt IST!

Publicerad 22 oktober 2020


I fokus under årets EU Green Week är vikten av att skydda biologisk mångfald och natur för att bekämpa klimatförändringarna.

IST är ett företag med 421 anställda, nio kontor i fyra länder och en datalagringsleverantör. Vi tar ansvar för att beräkna och minimera miljöeffekterna av vår affärsverksamhet som en del av vår hållbarhetsstrategi. Vårt arbete styrs av målen för hållbar utveckling. 

ISTs mål 

Så hur kan vi minska vår påverkan på planeten? Vi bygger på vårt befintliga ledningssystem, som är utformat för att hjälpa oss att engagera hela företaget, för att göra vår affärsmodell och verksamhet mer miljövänlig. 

Därför är vårt kommande mål bland andra nästa år att bli certifierad i miljöledningssystemet ISO 14001. Det ger oss en ram för att säkerställa att vi arbetar med att sätta ambitiösa mål som drivs av ledningen. Målen kommer att mätas och följas upp så att vi kontinuerligt kan förbättra våra arbetssätt. På så sätt kan vi se till att vi systematiskt utvärderar vilken inverkan vi har på människor och planeten och arbetar för att minimera våra negativa effekter, även när vi fortsätter att växa som företag. 

Hur når vi dessa mål? 

För att uppnå detta har vi en så kallad hållbarhetsgrupp. Med en representant från varje land som vi är verksamma i kan vi dela kunskap och idéer för att genomföra meningsfulla initiativ för alla medarbetare. Vi har till exempel arbetat för att byta till el från förnybara energikällor – det är klart på tre av våra nio kontor och vi fortsätter arbetet. Utöver detta är syftet med gruppen att planera aktiviteter, så som blogginlägg och frågesporter, som sprider medvetenhet och engagerar våra anställda i hur de kan bidra till hållbarhet i sitt dagliga arbetsliv. 

Denna process är dynamisk – vi engagerar våra anställda, leverantörer och kunder för att arbeta tillsammans mot en grönare IST. Så gör vi skillnad för oss, våra användare, och för planeten.