This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Support
Administratör
Elev
Förälder
Lärare

Västerås stad satsar på innovation – IST vann upphandlingen med IST Administration

Publicerad 24 maj 2022


Vi är väldigt stolta och glada att berätta att vi har vunnit upphandlingen i Västerås stad. Upphandlingsarbetet med ett nytt skoladministrativt system har pågått sedan januari 2020. Västerås genomfört en gedigen kartläggning av behov och kravställningar genom arbets- och referensgrupper. Även kompetens inom IT-arkitektur, IT-säkerhet och juridik har varit delaktiga i Västerås omfattande upphandlingsarbete.

Drygt två år senare är upphandlingen klar och avtalet är signerat.  Idag har kommunen Extens och kommer snart påbörja migreringen till IST Administration och IST Lärande för förskola, grundskola och gymnasieskola.

– Västerås stad använde sig av förhandlat förfarande, det är något jag vill lyfta som en fördel när kunden upphandlar komplexa IT-administrativa system eftersom det ger möjlighet till dialog och att skapa samsyn. Det ger rätt förutsättningar för ett långsiktigt samarbete, säger Louise Ericsson, Bid Manager på IST.

– Västerås stad har varit tydliga med att våra system lever upp till deras höga förväntningar, det är såklart jättekul samtidigt som det är en bra grund att stå på för fortsatt utveckling och innovation tillsammans, avslutar Louise.

Vi ställde några frågor till Marie Frey, Projektledare i Västerås stad:

Varför är IST det bästa alternativet för er?
Barn- och utbildningsförvaltningen får ett sammanhållet IT-stöd för det skoladministrativa området som stödjer verksamheternas behov idag och i framtiden, och en leverantör för helheten. Vi ser ett långsiktigt samarbete framför oss som kommer att bidra till fortsatt utveckling och innovation inom det skoladministrativa området.

 På vilket sätt kommer våra produkter underlätta er verksamhet?
Vi eftersträvar effektivare processer med ett systemstöd som kan automatisera och förenkla administrativt arbete. Med tydliga och lättöverskådliga användargränssnitt ska IT-stödet göra det enklare och förenkla administrativa arbetssätt.

Vilken blir den största nyttan med våra produkter för era användare?
Förhoppningen är att underlätta för användarna genom att exempelvis minska på manuell hantering och förenkla idag tidskrävande arbetsuppgifter.