This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Support
3FC5701B-8488-4289-A9EC-C8AC685D835E@1.00x Created with sketchtool.
Administratör
Administratör

Nu finns Externa Administratörer som tillval till IST Administration

Publicerad 21 april 2022


Den nya rollingången kan användas i alla kommuner som har barn/elever hos externa anordnare. Via den kan externa administratörer registrera relevanta barn/elever som är inskrivna i deras verksamhet. Det förenklar administrationen för både kommunen och den privata aktören. Den kommunala administratören behöver inte längre manuellt registrera placeringar eller elever, samtidigt som det blir ett effektivt arbetssätt för den externa administratören. Registreringen kan ske antingen manuellt eller via filinläsning.  Externa administratörer är ett tillval till IST Administration som möjliggör bättre kvalité på uppgifterna, det säkerställer att rätt underlag används för ekonomistyrning samt förenklar skolpliktsbevakningen. Allt sker i ett tydligt och enkelt gränssnitt som gör digitaliseringsarbetet enkelt.

– Tillvalsfunktionen Externa Administratörer ger kommunen en bättre hantering av folkbokförda barn/elever som är placerade hos fristående enheter eller i annan kommun. Hanteringen för det här har tidigare varit besvärlig, administratören har behövt höra av sig till kommunen och personuppgifter har skickats via e-post. Vår nya funktion innebär en mycket säkrare process samtidigt som det ger underlag för ekonomistyrning, säger Annica Hjalmarsson, Solution Manager på IST Sverige.

Externa administratörer finns för IST Administration för förskola, fritidshem och grundskola.

Vill du veta mer om funktionen? Kontakta oss!