This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Support
Administratör
Elev
Förälder
Lärare

Våra datacenter drivs på 100% förnybar energi

Publicerad 10 december 2020


Våra datacenter uppfyller inte bara högsta säkerhetskrav: de drivs också på 100% förnybar energi. Med en innovativ serverkylning reduceras energiförbrukningen med 1 200 Mwh per år (vilket hade motsvarat 66 personbilars CO2-utsläpp under ett år!).

Vi ställer extremt höga krav på våra datacenter när det gäller säkerhet. Det inkluderar både fysisk säkerhet, det vill säga vem som har fysisk tillgång till våra datacenter, men det gäller också redundans och brandsäkerhet.* Eftersom vi själva kontrollerar datan kan vi också säkerställa att den aldrig lämnar EU.

Vi ställer även höga krav på en miljömässigt hållbar drift, och tillsammans med vår leverantör** arbetar vi kontinuerligt för att minska vår klimatpåverkan.

Naturlig kylmetod reducerar energiförbrukningen

Datalagring är generellt sett en energikrävande aktivitet, och det krävs innovativa lösningar och ett hållbart förhållningssätt för att reducera den totala energiförbrukningen och minska CO2-utsläppen.

Våra datacenter drivs redan idag på 100% förnybar energi, och all el kommer från vindkraft producerat i Sverige och Danmark.

För att kyla våra servrar i centret används en smart och energieffektiv kylmetod. Eftersom datacentret är byggt ovanpå en naturlig vattentäkt kan kallt grundvatten pumpas upp från två stora reservoarer under jorden. Det kalla vattnet hämtas från ett djup på 70 meter, passerar via en värmeväxlare och kyler sedan servrarna i centret. En innovativ och helt naturlig kylmetod som reducerar centrets totala energiförbrukning.

Eliminerat CO2-utsläpp motsvarande 66 personbilar

Genom att använda denna naturliga kylmetod sparar datacentret i full drift mer än 1 200 MWh per år. Hade centren drivits med fossila bränslen hade energibesparingen inneburit ett reducerat CO2-utsläpp på 308 ton – det vill säga en årsförbrukning för 66 personbilar eller för 52 hushåll! Men eftersom våra datacenter redan idag drivs på 100% förnybar energi görs det inga CO2-utsläpp alls.

Att använda förnybara energikällor och en naturlig kylmetod är två steg i rätt riktning, men vi vill alltid bli bättre! FNs hållbarhetsmål genomsyrar hela vår verksamhet, och vi försöker ständigt att hitta nya och innovativa sätt att minska vår totala miljöpåverkan.

Vill du veta mer om hur vi jobbar för att minska vår klimatpåverkan? Läs om vår målsättning och vägen dit.


* Våra datacenter håller säkerhetsklass 3, vilket innebär att allt är redundant, att det finns backup för all data och att den fysiska säkerheten håller toppnivå.

** Vi lagrar vår data hos Interaxion. Företaget är certifierat enligt internationella ISO/IEC 27001 för Information Security Management och ISO 22301 för Business Continuity Management i Europa.