This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Support

IST:s produktägare med användaren i fokus

Publicerad 25 september 2023


IST fokuserar på användarvänlighet – jobbar nära verksamheten

Det går inte att förstå en verksamhet utan att vara ute i den. De lösningar som levereras måste överensstämma med verkligheten. Alla de som varje dag öppnar appar, scrollar i flöden eller noterar frånvaro – vi behöver veta vad dessa personer tycker och tänker.

På IST har mer än hälften av de anställda en bakgrund inom skola, men som alla vet är skolan en värld i ständig omdaning. Därför är det viktigare än något annat att ge oss ut till våra användare och lyssna. Det är egentligen inte förens vi verkligen sitter där ute i lärarrum, matsalar eller receptioner som vi faktiskt kan se hur vi på bästa sätt kan stötta, och möta de behov som finns.

Därför strävar vi på IST att alltid hålla oss nära marken, ta in feedback och hela tiden stärka våra tjänster och produkter – för att kunna leverera det som marknaden verkligen behöver. Det kan handla om att testa nya funktioner, tycka till om design och användarvänlighet tillsammans eller förstå hur en dag på förskolan ser ut.

Några som har tagit fasta på detta är produktägarna Jennie Skoog Hedén och Gustav Harnesk. Till vardags är de ansvariga för att utveckla produkter, bland annat mot förskola. För att kunna göra detta på bästa sätt behöver de träffa de som använder produkterna och se dem användas i en verklig miljö. Detta leder till många mil på vägarna med anteckningsblocken i högsta hugg.

Smarta lösningar som underlättar

-Ibland har vi i utvecklingen tänkt på ett visst sätt, och sen ser verkligheten ut på ett annat sätt, berättar Jennie Skoog Hedén. Här kan väldigt små, enkla förändringar och ”tweaks” få stor effekt. Ett konkret exempel är att addera ett sökfält när man ska checka in barn. 

– Vi såg när vi var ute på en större förskola att det tog lång tid att scrolla i mobilen för att hitta rätt barn i listorna. Det vi gjorde var att lägga till ett sökfält där man kan söka upp rätt barn på en gång. En till synes liten förändring men något som sparar kanske 10 sekunder, och minskar risken för att det blir fel. 100 incheckade barn på en dag blir faktiskt 16 minuter. Inte helt oviktig tid under en rörig och intensiv morgon.
– Efter att ha varit ute och lyssnat, observerat och dokumenterat, återvänder vi till våra utvecklingsteam med våra insikter, berättar Jennie.

Är det större förändringar plockar vi in dessa i våra roadmaps och planerar för dem. Men för mindre förbättringar har vi en dedikerad resurs som jobbar just med användaren i fokus och på smarta lösningar som ger stor effekt. Ett exempel på detta är att göra telefonnummer i appen Lämna & Hämta klickbara – en tidsbesparande och eftertraktad funktion som underlättar kontakten till föräldrar.

– Vi vill åt smarta lösningar som kan underlätta vardagen, och det är just i vardagen som vi behöver vara, avslutar Jennie.

Läs också
Skolan vinner på digital kommunikation

Efter vunnen upphandling: Nu påbörjas implementeringen av IST:s produkter i Örebro Kommun

Vill du veta mer? Kontakta oss!