This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Support
Förälder
Lärare

Så kommunicerar du med ditt barns lärare

Publicerad 16 mars 2020


Att ha en bra kommunikation med ditt barns lärare kan göra skolgången enklare. Lärare kan få en bättre insikt i barnets vardag och beteende medan föräldrar kan bli mer delaktiga i skolan och stötta barnets skolgång. Men hur lyckas man? Vi tipsar!

Om elever känner tilltro till sin lärare bidrar det till mer studiero genom att eleverna känner sig trygga och motiverade. Föräldrar kan spela en stor roll i att få eleverna att känna tilltro till sina lärare genom att ha god kommunikation med skolan. Men vad betyder det egentligen att ha en god kommunikation, och hur ser man till att det blir så?

Samarbete och gemensam hänsyn

Att ha en positiv attityd till samarbete, både som lärare och förälder, räcker långt. Båda har en viktig del att spela i barnets skolgång. Lärare vet vad eleven har lärt sig och vad de fortfarande har kvar att lära sig. Föräldrarna å ändra sidan har den bästa insikten i barnets generella uppväxt och utveckling. Genom att dela med sig till varandra och respektera den andres kunskap kan man hitta det bästa sättet att stötta barnet.

För att detta ska lyckas måste både lärare och föräldrar vara öppna för att prata med varandra. Båda ska kunna ge och ta feedback, men också visa varandra hänsyn när man inte är överens. Att vara ödmjuk för att man inte har insikt i hur skolan fungerar idag, eller hur familjesituationen är hemma, är viktigt för att kunna hitta en gemensam grund. Båda vill trots allt barnets bästa!

Använd de naturliga kontaktytorna

Så hur kommunicerar man enklast med varandra? I dagens skola finns det många naturliga kontaktytor med lärare. För akuta saker kan man använda mejl eller SMS – prata gärna om detta i början av skolåret för att se vad båda parter föredrar, och när man ska använda de olika kommunikationsvägarna.

Föräldramöten och föräldraråd är även dem naturliga kontaktytor för att diskutera framsteg och motgångar. Genom att vara lyhörd och nyfiken kan man komma långt. Fråga frågor om barnets skolgång och se vad läraren, barnet, och du själv kan göra för att lösa eventuella problem. Ofta är det svårt för en av parterna att lösa alla problem själv – man kommer längre genom att samarbeta.