This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Support
Administratör
Förälder
Lärare

EduCloud gör skoldata tillgänglig enligt ny standard SS 12000

Publicerad 19 november 2018


Digitaliseringen ställer allt högre krav på skolvärlden och Sveriges kommuner. En av utmaningarna består i att dela information mellan olika system på ett säkert sätt, öppna för och hantera olika innehåll. Nu lanserar edtechbolaget IST nya tjänsten EduCloud, en tjänst som säkerställer att datahanteringen följer alla regelverk – samtidigt som informationen blir mer tillgänglig för de som har rättighet att nå den.

– En viktig del av skolans utveckling handlar om att ge elever och lärare tillgång till fler och bättre digitala tjänster. Alla användare måste kunna vara trygga med att data i skolan hanteras på ett säkert sätt, men vi behöver också ha tillgängliga flexibla system som möjliggör för tjänsteleverantörerna att leverera bra lösningar. Med EduCloud löser vi båda de här delarna, säger Svante Erwing, produktansvarig på IST.

Unikt enkel och säker hantering

Med hjälp av EduCloud kan kommunerna själva enkelt hantera vilka tjänsteleverantörer som får tillgång till exakt vilken data, skola för skola. Administratören får överblick snabbt och enkelt och kan även välja att manuellt eller automatiskt stänga av dataflöden till integrationer som inte längre ska vara aktiva. Kommunerna får därmed koll på datahanteringen och lever upp till GDPR-kraven på samma gång.

Många av landets ledande tjänsteleverantörer har redan anslutit sig och är redo att aktiveras. Bland dessa finns Skolon, Unikum, Nova Software, Gleerups, Jarocka, Schoolido, TimeEdit och Dugga. Att ansluta fler är mycket enkelt och skapar ytterligare möjligheter för kommunerna att skräddarsy sina lösningar.

– Idag finns det en mängd tjänster som levereras av företag utanför skolan, som utgör resurser för skolvärlden och leder till ett bättre lärande. Via EduCloud kan leverantörerna hämta grunddata från skolorna och dela den på säkrast möjliga sätt, men utan att kommunerna förlorar kontrollen över rättighetsstyrningen. EduCloud är inte bara ett kliv framåt som tjänst utan även ett konkret exempel på vår konstanta vilja att öppna upp för integrering. Tillsammans skapar vi större nytta för skolorna, säger Svante Erwing.

Först att följa ny standard

Det molnbaserade informationsnavet EduCloud följer den nya svenska standarden SS12000, som utvecklats för ett nationellt informationsutbyte mellan huvudman och tjänsteleverantör. IST är först ut bland leverantörer med att stödja standarden och är själva delaktiga i att driva standardiseringsarbetet. Identifiering via SkolID säkerställer att rätt information kommer till rätt person eller tjänst på ett GDPR-säkert, enkelt och användarvänligt sätt.

Läs mer om EduCloud här.
Läs mer om SkolID här.