This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Support
Administratör
Lärare

Ny standard för skoldata – IST först ut med SS12000

Publicerad 7 oktober 2020


Sverige har en ny standard för skoldata. Det är SIS (Swedish Institute for Standards) som står bakom standarden SS12000, och IST har varit en drivande aktör i utvecklingen. Redan idag kan IST leverera och lagra elevregister på ett säkert sätt i det nya standardformatet.

Fram tills i dag har avsaknaden av en gemensam standard för att hantera skoldata varit ett problem. Data i olika format har gjort det svårt att samarbete med andra aktörer inom skolan, och införandet av nya system och verktyg har begränsats. Därför är IST nu en drivande aktör i utvecklingen av standarden SS12000.

Vad innebär SS12000?

Standarden SS12000 har tagits fram av SIS (Swedish Institute for Standards) tillsammans med myndigheter, företag och organisationer inom edtech.

Standarden innebär i korthet att gränssnittet för data blir detsamma inom hela skolverksamheten. Information om elever, lärare, skolor, klasser och utbildningsgrupper kan överföras och hanteras på ett smidigt sätt, och varje system behöver inte längre anpassas till lokala versioner. Standarden innehåller även strukturer för betyg, program, studieplaner, rum, resurser, kalenderposter samt schema och närvaro för barnomsorg.

Utvecklingen av it-standarden gäller hela utbildningssystemet – alltifrån förskoleklass till vuxenutbildning. Alla kommer dra nytta av en gemensam standard.

Fördelar med SS12000 IT-standard

Säker datahantering för SS12000

För att kunna lagra och dela skoldata krävs en tjänst som hanterar datan på ett säkert sätt. Ett exempel är EduCloud, en molnbaserad tjänst för skoldata som hanterar data i formatet SS12000.

Med olika behörigheter får rätt person eller system tillgång till rätt data. Datan hanteras på ett enkelt sätt av kommunerna själva, som får kontroll över sina dataflöden. Givetvis sker all hantering i enlighet med GDPR och gällande regelverk.