This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Support
Administratör
Elev
Förälder
Lärare

IST Foto – Enkelt, smart och helt digitalt

Publicerad 21 augusti 2019


Skolfotot – en svensk tradition som är uppskattad såväl av skolor och lärare som elever och föräldrar. Oavsett om det används som ett stöd för att lära sig alla namn på klasskompisarna eller för att se hur barnen växer upp har det under lång tid varit ett regelbundet inslag i skolåret.

Detta kan nu vara på väg att förändras. I veckan visade SVT nyheter ett reportage om att kommuner väljer att avstå skolfotografering på grund av lagen om GDPR. SKL har gjort ett uttalande om att samtycke behöver inhämtas inför fotografering, då det inte bedöms som nödvändigt för utbildning. Det innebär att vårdnadshavare måste skriva under inför varje fotografering, något som blir administrativt tidskrävande. Böter hotar den som inte följer förordningen.

Genom IST Medgivande kan detta till stor del förenklas. Tjänsten underlättar för kommuner och skolor att hämta in information från föräldrar som på ett smidigt sätt kan ge sitt godkännande digitalt. Självklart med full datasäkerhet enligt GDPR.

Därutöver finns IST Foto!

Tänk dig en skolfotografering precis så som det alltid varit, men genom att vara helt integrerat i kommunens IT-system kan ISTs fototjänst erbjuda säker hantering runt elevernas personuppgifter från medgivande till fotografering. Tjänsten hjälper skolor att säkerställa att kraven för personuppgiftshantering enligt GDPR möts, bland annat genom att använda BankID som identifikation.

Genom IST Foto är allt är förberett och det kostar ingenting att ”jacka” på denna tjänst. Allt sköts per automatik, så skolans personal behöver inte ägna dyrbar tid åt att administrera och inga namnlistor behöver lämnas ut. Bilderna levereras digitalt in i skolornas verksamhetssystem direkt efter fotografering.

Skolfotot lever vidare! 

För frågor eller mer information, kontakta:
Peter Gerbendahl, IST Foto,