This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Support
Administratör
Elev
Förälder
Lärare

IST har tilldelats Stora IT kompetenspriset 2019

Publicerad 26 mars 2019


IST har tilldelats Stora IT kompetenspriset 2019!

Priset delas ut till ett företag eller en organisation som utmärkt sig inom utbildning och kompetensutveckling på ett speciellt positivt sätt. Bakom priset står institutionen för datavetenskap och medieteknik vid Linnéuniversitetet. Läs mer om priset genom att klicka här. 

Motiveringen till Stora IT kompetenspriset löd:

IST Group AB har visat ett genuint intresse och ansvarstagande för kompetensfrågorna såväl internt som externt. Företaget har en välutvecklad samverkan med utbildningsaktörer på grundskola, gymnasium, yrkeshögskolan samt universitetet.

Representanter från företaget finns till hands för studenter oavsett om det handlar om kortare insatser som att besvara någon enstaka intervju till att handleda praktikanter eller examensarbeten. IST Group AB välkomnar också regionens internationella studenter med öppna armar och ser det som ett stort mervärde att kunna ta in nya perspektiv, kunskaper och kulturer i verksamheten. Mötet med studenter ger mycket för medarbetarna då de gärna rör om och tänker annorlunda och bidrar med mycket energi och kreativitet.

Representanter från företaget finns till hands för studenter oavsett om det handlar om kortare insatser som att besvara någon enstaka intervju till att handleda praktikanter eller examensarbeten. IST Group AB välkomnar också regionens internationella studenter med öppna armar och ser det som ett stort mervärde att kunna ta in nya perspektiv, kunskaper och kulturer i verksamheten. Mötet med studenter ger mycket för medarbetarna då de gärna rör om och tänker annorlunda och bidrar med mycket energi och kreativitet.

Representanter från företaget finns till hands för studenter oavsett om det handlar om kortare insatser som att besvara någon enstaka intervju till att handleda praktikanter eller examensarbeten. IST Group AB välkomnar också regionens internationella studenter med öppna armar och ser det som ett stort mervärde att kunna ta in nya perspektiv, kunskaper och kulturer i verksamheten. Mötet med studenter ger mycket för medarbetarna då de gärna rör om och tänker annorlunda och bidrar med mycket energi och kreativitet.