This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Support
Administratör
Elev
Förälder
Lärare

ISTs arbete för att stödja skolors utökade möjligheter till undervisning

Publicerad 20 april 2020


Utbildningsdepartementet meddelade i mitten av mars att regeringen öppnat upp för huvudmän att stänga svenska skolor för att minska risk för smittspridning. Detta finns beskrivet i ett pressmeddelande du kan läsa här.

Den nya förordningen gäller från 16 mars till och med 30 juni 2021 för verksamheterna Grundskola och Gymnasieskola.

I pressmeddelandet anges ”När skolan öppnar igen har huvudmannen även möjlighet att exempelvis förlänga skoldagar, förlänga pågående läsår eller bedriva undervisning på lördagar, söndagar eller andra helgdagar.” Detta är åtgärder huvudmän kan ta till, men är inget som har utförts ännu. Kunder till IST har frågat om hur IST resonerar och agerar kring dessa frågor. Svaret är att vi jobbar med dessa olika scenarios – nedan följer en sammanställning.

Möjlig åtgärd/fråga och ISTs svar:
Är det möjligt att förlänga skoldagarna i ISTs applikationer?
Svar: De applikationer som berörs är IST Schema och Närvaro & Frånvaro. Det är fullt möjligt utan någon ändring av befintliga inställningar att lägga till lektioner på de befintliga skoldagarna.

Är det möjligt att förlägga undervisning och att ta närvaro på helger/helgdagar?
Svar: De applikationer som berörs är IST Schema och Närvaro & Frånvaro. I IST Schema och Närvaro & Frånvaro går det att ställa in så att man kan schemalägga lektioner på alla veckodagar, inklusive helg/helgdagar, och därmed även att ta närvaro dessa dagar. Inställningen sker i positionsmallen.

Om det blir verklighet kommer IST att skicka ut en lathund med vilken varje kund kan ställa in detta själva.

Är det möjligt att ”förlänga pågående läsår”?
Svar: Att ”förlänga pågående läsår” tolkar IST främst som att betygshantering behöver ske även efter 1 juli.

Här skiljer sig svaret från Extens till IST Administration. Om det blir verklighet kommer IST att skicka ut mer information, hjälp och rekommendationer direkt till våra kunder, beroende på vilket system ni har.

Kommer datumen för exporterna/insamlingen av betyg till SCB och UHR att påverkas?
Svar: Enligt UHR arbetar man utifrån att gymnasieskolorna ska kunna leverera betyg till Betygsdatabasen (Beda) enligt ordinarie tidplan. Även SCB har planen att starta betygsinsamlingarna som vanligt.

Klarar ISTs exporter av en försenad betygshantering – kommer betygen ändå med?
Svar: Ja.

Finns det möjlighet att ändra datum även för start av höstterminen?
Svar:
Ur ett schemaperspektiv är det möjligt att ändra schemat om vi först har ändrat datum för skolåret.