This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Support
Administratör
Lärare

UX-designer på IST: Tillsammans bygger de framtidens lärplattform

Publicerad 28 maj 2020


Att förstå användaren och att utveckla produkter som förenklar planering, bedömning, utvärdering och kommunikation i skolan – det är målet för Ester och Anna som är UX-designers på IST.

”Det bästa med att vara designer är att få utveckla en idé från första skiss till färdig produkt, tillsammans med de som faktiskt ska använda produkten. Att få vara med och skapa förutsättningar för en enklare vardag och en positiv användarupplevelse både för elever och lärare.”

Ester Svensson och Anna Anchér jobbar som UX-designers på IST. Deras vardag handlar om att bygga nästa generations användarvänliga lärplattform. I dialog med användarna skapar de nya förutsättningar för en enklare planering, bedömning, utvärdering och kommunikation mellan lärare och elever.

Målet för en UX-designer: Enkel och tydlig struktur

UI står för User Interface och syftar till hur produkten ser ut gällande till exempel färger, knappar och typsnitt. UX står för User Experience och syftar till hur användaren använder produkten på det enklaste och mest smidiga sättet. Eller som våra UX designers Anna och Ester uttrycker det: UX är kartan som visar den bästa vägen från A till B. UI är det som gör resan intressant och trevlig.

Många som arbetar inom förskola och skola lägger dagligen mycket tid på komplicerade IT-system för att kunna göra sitt arbete. Det är tid som istället bör läggas på elever och lärande.  Därför är det viktigt att skapa en enkel och tydlig struktur för alla, för att frigöra tid till värdeskapande aktiviteter.

Idag räcker det inte med att en produkt fungerar – en bra användarupplevelse är minst lika viktig. En lärplattform ska förenkla vardagen i skolan. Både elever, lärare, administratörer och föräldrar måste förstå hur de ska använda produkten. Den ska vara intuitiv och inte kräva förkunskaper.

En UX-designer måste förstå användaren

Både Anna och Ester uppskattar kontakten med användarna som de har i rollen som UX-designer, och de försöker alltid se användarens perspektiv. Utifrån detta gör de sitt yttersta för att skapa enkla och smidiga lösningar. De försöker förstå vilka svårigheter som användarna kan uppleva och designa en lösning som är mer användarvänlig.

”Det handlar om att ta bort eventuella friktioner, det är den viktigaste delen i vårt jobb. Vi vill skapa värde genom att göra användarens upplevelse så bra som möjligt. Det ska vara helt tydligt för användaren vad som ska göras och vad sidans syfte är. Vi vill helt enkelt skapa en enklare vardag för alla i skolan. En positiv användarupplevelse underlättar jobbet, och skapar mer tid för det som är viktigt.”

Vill du veta mer om hur det är att jobba på IST?

Läs mer och se våra lediga jobb på career.ist.com!