This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Support
Administratör
Elev
Förälder
Lärare

Lärare på distans del 3 – en sann historia om en lärares dag i Tyskland, mars 2020

Publicerad 3 april 2020


På IST strävar vi efter att alla ska lära sig mer, varje dag. Detta gäller allt vi gör, och under denna Coronakrisen verkar det som om vi – nu mer än någonsin – behöver hjälpa varandra att lära sig mer.

Många yrken gör en heroisk insats för att hjälpa till att göra detta ”nödläge” som vi upplever så normalt som möjligt, särskilt för alla våra unga och hoppfulla. Av särskilt intresse för oss är naturligtvis lärarna.

Vi har mycket kontakt med lärare på IST och är mycket imponerade av hur de hanterar situationen. Tillsammans hoppas vi göra det bästa av en omöjlig situation för att låta våra barn lära sig mer.

När skolor är stängda i tre av de fyra länder där IST är verksamma, och gymnasierna stängs i det fjärde, vill vi berätta historierna om dessa vardagshjältar – lärarna. De uppmuntrades att dela hur de hanterar situationen. Kanske kan vi lära av varandra och inspireras över länder.

I Tyskland pratade vi med Katharina, som undervisar gymnasieelever i Düsseldorf, Tyskland.

Vilka är dina största utmaningar när det gäller undervisning på distans?

Min huvudutmaning är att få igång lektionerna, eftersom jag samtidigt har tre barn hemma. Jag måste göra alla mina lektionsförberedelser på kvällen, men då är jag också trött. Att hitta läromedel och undervisningsmaterial är inte problemet, men om jag hade mer tid skulle jag kunna göra allt lite trevligare och kanske till och med hitta uppgifter som eleverna kan göra online, interaktivt. Nu tror jag att de måste arbeta i böckerna.

Hur håller du kontakten med eleverna?

Via e-mail. Vi skickar uppgifterna med all information till föräldrarna. Gymnasieeleverna har vanligtvis redan e-mailadresser men det finns lärare som bara vill diskutera resultaten med klassen efter påskhelgen, när alla är tillbaka. Jag sa att jag skulle låta eleverna arbeta med enskilda uppgifter och jag specificerade vilka resultat de skulle skicka mig nu.

Tycker du att den digitala infrastrukturen är på plats för att undervisa på distans?

Nja, inte riktigt. På vår skola har saker och ting blivit lite bättre eftersom vi äntligen har ett fungerande wifi och vi har nu fantastiska smartboards tillgängliga i vår nya byggnad, där du kan projicera bilderna på surfplattorna. Men vi är långt borta från att vara uppdaterade. De flesta av rummen har fortfarande de goda gamla projektorerna och whiteboardtavlorna.

Vad är din största oro relaterat till att barn faktiskt lär sig något under denna tid?

Betygsättningen. Den största utmaningen är att ge eleverna uppgifter. Jag tycker att det är konstigt att distriktstyrelsen säger att ingen av de saker eleverna lär sig och gör hemifrån just nu bör inkluderas i utvärderingen i slutändan. Då har eleverna inget incitament att arbeta ordentligt hemma, och för det andra är det inte motiverande för lärarna att veta att de måste göra det igen när Coronakrisen är över. Jag tror att om vi beslutar att eleverna ska plugga hemma, då måste detta också tillåtas att bedömas, så att vi kan få rättvisa betyg i slutändan. Jag är bekymrad över att överväldiga eleverna med för många uppgifter. Naturligtvis borde de göra något, men i dessa tider tycker jag att det är lika viktigt att de inte tappar sitt goda humör när de nu är inlåsta hemma. De behöver också lite fritid.