This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Support
Administratör
Lärare

Lärare på distans del 1 – en sann historia om en lärares dag i Norge, mars 2020

Publicerad 30 mars 2020


På IST strävar vi efter att alla ska lära sig mer, varje dag. Detta gäller allt vi gör, och under denna Coronakrisen verkar det som om vi – nu mer än någonsin – behöver hjälpa varandra att lära sig mer.

Många yrken gör en heroisk insats för att hjälpa till att göra detta ”nödläge” som vi upplever så normalt som möjligt, särskilt för alla våra unga och hoppfulla. Av särskilt intresse för oss är naturligtvis lärarna.

Vi har mycket kontakt med lärare på IST och är mycket imponerade av hur de hanterar situationen. Tillsammans hoppas vi göra det bästa av en omöjlig situation för att låta våra barn lära sig mer.

När skolor är stängda i tre av de fyra länder där IST är verksamma, och gymnasierna stängs i det fjärde, vill vi berätta historierna om dessa vardagshjältar – lärarna. De uppmuntrades att dela hur de hanterar situationen. Kanske kan vi lära av varandra och inspireras över länder.

I Norge pratade vi med Liv Elisabeth, som undervisar fjärde klass på en grundskola i norska Nittedal.

Vilka är dina största utmaningar när det gäller undervisning på distans under corona?

I en vanlig klass är det vanligtvis stor variation i hur mycket hjälp och stöd eleverna har hemma. Nu när all daglig undervisning äger rum online är det viktigt att ha detta i åtanke så att så många som möjligt kan klara av de uppgifter de får. I mitt team har vi valt att använda den inlärningsplattform som eleverna är mest bekanta med. Den första veckan var det mycket frustration för både elever och föräldrar, men också för lärarna på grund av för mycket press på systemet och allt låste sig. Dessutom vet de flesta föräldrarna väldigt lite om verktyget.

Baserat på dessa problem valde vi att skicka ut dagliga scheman med relevanta webbadresser som eleverna bör arbeta med, och skickade det till alla föräldrar via kommunens kommunikationsverktyg. På det sättet blev eleverna inte så beroende av att bara använda vår inlärningsplattform för att arbeta.

Eftersom eleverna checkar av uppgifter och skickar in arbeten på vår lärplattform får vi en bra översikt av hur de arbetar. För att få eleverna att läsa varje dag använder vi Lesemesteren.no och Aftenposten Jr., som båda har låst upp sina webbplatser. På Lesemesteren.no kan lärare gå in för att se vad varje elev läser, precis som vi kan kolla vad eleverna gör i matematik via MultiSmart Øving.

Alla dessa är användbara verktyg för oss som lärare.

Hur håller du kontakt med eleverna vid distansundervisning?

I slutet av den första veckan med distansundervisning såg jag att inte alla studenter hade varit inne på alla lärplattformar. Då kontaktade jag alla föräldrar och bad om elevernas telefonnummer. Efter att ha pratat med var och en i telefon kunde jag hjälpa eleverna att fortsätta så att de fick den hjälp de behövde för att få dem dit jag ville. Dessutom skapade jag en klasschatt så att alla kan prata med varandra. Det har nyligen kommit nya direktiv fråm kommunen om att lärare ska prata med sina elever minst en gång i veckan, och ”träffas” en gång o dagen via till exempel Zoom.

Tycker du att den digitala infrastrukturen är på plats för att undervisa på distans?

Våra elever känner till den nuvarande inlärningsplattformen, så vi valde att fortsätta använda den.

Bristen på digital utrustning i skolan (det finns inte tillräckligt med datorer eller iPads) förhindrar oss från att kunna använda den digitala infrastrukturen i vår vardagliga skolliv. Detta leder till att elevernas digitala färdigheter också är olika, baserat på deras olika hemförhållanden.

För att ta itu med detta undersökte skolan vilken utrustning eleverna hade hemma gällande datorer och iPads. Familjerna som behövde kunde låna iPads och ta dem hem.

Annars försöker vissa lärare använda Zoom under elevernas lunchpaus, så eleverna kan se varandra. Min klass äter lunch tillsammans på Zoom. Det är trevligt att se varandra, och jag försöker förbereda en liten quiz eller spel för att stärka klassgemenskapen.

Det har varit några dagar med en brant inlärningskurva för alla nu – för elever, lärare och föräldrar!

Vad är din största oro relaterat till att barn faktiskt lär sig något under denna tid?

Jag är mest bekymrad över de elever som har extra utmaningar under en vanlig skoldag, vare sig det är akademiska eller sociala. Det är barn som behöver extra stöd dagligen, och som nu inte får det från oss lärare. Jag försöker anpassa lektionerna så bra jag kan till de som behöver det.

Jag vet att det finns ett mycket press i många familjer – särskilt i familjer med många barn och där båda föräldrarna eventuellt har socialt kritiska uppgifter. Det är viktigt att inte lägga för mycket på dessa familjer, så att inte allt relaterat till skolan blir relaterat till stress! Det är en stor skillnad mellan självgående barn och de som inte är det.

Varje elev lär sig mycket nu, på nya sätt! Jag tror att det är viktigt att lärarna kanske sänker sina förväntningar i förhållande till elevernas prestationer under denna period och också fokuserar på att bidra till deras mentala hälsa.