This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Support
Administratör
Elev
Förälder
Lärare

Linköpings skolor blir blankettfria med IST Medgivande

Publicerad 14 augusti 2019


I Linköpings skolor är knöliga pappersblanketter nu ett minne blott. Vid skolstarten 2019 ersätts de med digitala formulär som skapas med hjälp av IST Medgivande.

I satsningen, som kallas Blankettfritt 2020, har kommunen sett över hur många pappersblanketter som kommuninvånarna använder. Totalt handlar det om runt 560 olika blanketter, varav ett 60-tal har med skolverksamheten att göra. Det nya systemet har implementerats under sommaren och ett mejl med information om de nya rutinerna har skickats ut till vårdnadshavare.

Att digitalisera verksamheten i landets femte största kommun Linköping är ett omfattande arbete, och ett högprioriterat sådant, berättar Jakob Algulin, som är Digitaliseringsdirektör.

– Våra invånare förväntar sig att de ska kunna kommunicera med oss digitalt. En smidig kommunikation ökar känslan av närhet mellan offentlig verksamhet och invånare, det är viktigt, säger han.

– Vi har som mål att skippa samtliga blanketter i kommunen år 2020, och på skolsidan tar vi steget redan nu. Det finns många fördelar, förutom att det blir smidigare för vårdnadshavarna sparar vi både arbetstimmar och på miljön, säger Tor Andersson, tf Utbildningsdirektör Linköpings kommun.

Molnbaserad tjänst

Istället för att samla in pappersblanketter från vårdnadshavarna använder kommunen nu IST Medgivande, en molnbaserad lösning som både används för att skapa frågeformulären och för att hantera den data som samlas in. Vårdnadshavarna kommer åt formulären genom att logga in via SkolID, en inloggningstjänst med stöd för exempelvis BankID. Allt hanteras med full datasäkerhet enligt GDPR.

– Säkerhet är en viktig aspekt. Tack vare att all information kommer in digitalt får vi både en tydlig översikt och kan styra exakt vilka roller inom skolan som får ta del av vilken information, säger Tor Andersson.

Ökad tillgänglighet

Genom att digitalisera blanketthanteringen skapas en mer överskådlig och samlad bild av informationen mellan verksamhet och vårdnadshavare. Som vårdnadshavare ger digitaliseringen ökad tillgänglighet till blanketterna. Det bli även lättare att uppdatera uppgifterna vid behov.

Pappersblanketterna kommer att finnas kvar som alternativ för den som inte har möjlighet att lämna information digitalt, samt i vissa fall som t.ex. för att dokumentera medicinska uppgifter. För de som inte har tillgång till dator eller som känner sig osäker på hur man fyller i digitala formulär finns hjälp och stöd att få genom Kontakt Linköping.

– Vårt kontaktcenter hjälper gärna till med det. Men vår ambition är att utveckla tjänster som är så bra att medborgarna frivilligt väljer dem. På så sätt frigör vi resurser till det som är skolans verkliga utmaningar, till exempel att se till så att vi har tillräcklig bemanning och personal, säger Tor Andersson.

Nytt skoladministrativt system

IST och Linköpings kommun har sedan tidigare ett samarbete gällande nytt administrativt IT-system för kommunens många skolor. Detta har stöd för allt från årsplanering till daglig administration och digital kommunikation mellan hem och skola.

– Genom att kombinera ny teknik med digital information och digitala tjänster kan stora samordningsvinster göras. Linköping befinner sig i en spännande och expansiv fas och vi är stolta över att vara med och bidra, säger Bengt Kristoffersson, Key account manager, IST.

Om tjänsten IST Medgivande

IST Medgivande är en molnbaserad lösning för enkel hantering av föräldramedgivande. Vårdnadshavarna kommer åt formulären genom att logga in via SkolID, en inloggningstjänst med stöd för exempelvis BankID. All information hanteras med full datasäkerhet enligt GDPR. Tjänsten är utvecklad av IST Home i Linköping.