This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Support
Administratör
Elev
Förälder
Lärare

Vi är miljöcertifierade enligt Svensk Miljöbas

Publicerad 14 januari 2021


Vårt kontor i Växjö har återigen blivit miljödiplomerat enligt Svensk Miljöbas. Det innebär att vårt miljöledningssystem lever upp till de högt satta kraven inom Svensk Miljöbas.

Vårt långsiktiga hållbarhetsarbete sträcker sig över fler olika områden, och vi arbetar kontinuerligt för att minska vårt klimatavtryck. Detta gäller även våra kontor, där vi arbetar både med koncernövergripande och lokala initiativ för en mer hållbar kontorsdrift.

”Vi har under lång tid arbetat med hållbarhetsåtgärder på olika nivåer, där miljöcertifieringen Svensk Miljöbas är ett av de lokala initiativen. Det är mycket glädjande att vi återigen mottagit miljödiplomet.”

Elisabeth Wandel, Sustainability Manager

Diplomerat miljöledningssystem

På vårt Växjö-kontor har vi arbetat med ett ledningssystem i enlighet med kraven i Svensk Miljöbas. I december 2020 blev vi återigen miljödiplomerade, vilket innebär att vi har:

Vår Sustainability Manager Elisabeth Wandel håller upp vårt miljöcertifikat från Svensk Miljöbas
Vår Sustainability Manager Elisabeth Wandel är mycket glad över den förnyade miljöcertifieringen.

”Nu ser vi också över vår totala miljöpåverkan för samtliga kontor. Vi fortsätter bygga på vårt etablerade miljöledningssystem där hållbarhet är en viktig del, och försöker hitta gemensamma sätt att minimera vårt totala klimatavtryck”, fortsätter Elisabeth.

För att ytterligare fokusera på hållbarhet koncernövergripande har en hållbarhetsgrupp med representanter från samtliga länder tillsatts. Gruppen delar kunskap och insikter kring hållbarhet samt driver utvecklingen internt och utbildar kollegor inom olika hållbarhetsområden.

”Under året siktar vi även på en ISO14001-certifiering, något som ytterligare kommer sätta ramverk för vårt långsiktiga åtagande att bidra till en bättre värld”, avslutar Elisabeth.

FNs hållbarhetsmål genomsyrar hela vår verksamhet, och vi försöker ständigt att hitta nya och innovativa sätt att minska vår totala miljöpåverkan. Certifiering Svensk Miljöbas knyter an till Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion samt Mål 13: Bekämpa klimatförändringarna.

Vill du veta mer om hur vi jobbar för att minska vår klimatpåverkan? Läs om vår målsättning och vägen dit.