This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Support
Administratör
Elev
Lärare

SkolID är ett av Skolfederations goda exempel

Publicerad 22 september 2020


SkolID har blivit utvalt av Skolfederation som ett gott exempel på en IdP (identity provider) som skapar en säker inloggning för användare i skolvärlden.

SkolID är ett molnbaserat användarkonto och säker inloggningstjänst som bygger på samma inloggningsprincip som BankID. IdP:n riktar sig till alla olika roller i skolan – elever, föräldrar, lärare och administratörer. Genom ett konto kan alla enkelt komma åt olika skolrelaterade system och tjänster inom ISTs produktutbud.

SkolID skapar säker inloggning för skolor

Skolfederation kopplar ihop konto- och lösenordshanteringen för användare i skolan med leverantörer av digitala läromedel, prov och tjänster. Med en inloggning kan elever och skolpersonal nå alla digitala tjänster som skolhuvudmannen har avtal med och som är medlemmar i Skolfederation.

IST och SkolID är för tillfället inte medlemmar i Skolfederation. Anledningen är att IdP:n är nationell, för att tillåta vårnadshavare med barn i två kommuner att få åtkomst till information i båda systemen. Det ”tillhör” alltså inte en kommun, vilket är något som Skolfederation kräver av sina medlemmar.