This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Support
Administratör
Elev
Lärare

Swedish Edtech Industry ny branschorganisation inom edtech

Publicerad 26 februari 2017


Nu lanseras en helt ny branschorganisation för edtech, Swedish Edtech Industry, som ska främja den kvalitativa digitaliseringen av skolan. Växjöbaserade skol- och lärandeföretaget IST är en av initiativtagarna.

– Edtechområdet är ett ekosystem med aktörer från olika håll – näringsliv, forskning och skola. Det behövs en arena för branschen att samverka på ett bättre och effektivare sätt än vad som görs idag.

Tommy Eklund, vd på IST och medlem i styrelsen för Swedish Edtech Industry

Samverkan viktig 

Syftet med den nya branschorganisationen är att påskynda utvecklingen av en kvalitativ digitalisering av skolan. En blandning av etablerade bolag, start-ups och investerare står bakom kraftsamlingen och bygger ett nätverk som ska stärka svensk edtech, både på hemmamarknaden och för export. Cirka 35 företag har anslutit sig till Swedish Edtech Industry redan nu.
 
– I och med digitaliseringen av skolan finns det enorma möjligheter för att skapa bättre och mer individanpassade förutsättningar för lärandet. Men det är en komplex uppgift att skapa och använda rätt digitala verktyg. Vi ser samarbetet som en möjlighet att vara med och bidra till detta arbete, säger Tommy Eklund.

Snabbt växande bransch

Edtech står för Educational Technology. Branschen innefattar en bredd av tjänster och produkter som med hjälp av digital teknologi stödjer utbildning, lärande, kompetensutveckling och administrativa system.
I Sverige är edtech en miljardmarknad som växer och med en tillväxttakt som förväntas öka de närmaste åren. Globalt är edtech en av de snabbast växande branscherna.

– Vi vet att en framgångsfaktor för innovation och tillväxt i nya branscher är just starka nätverk både nationellt och internationellt. Det ska bli vansinnigt spännande att få vara med och skapa förutsättningar för att Sverige ska kunna utnyttja digitaliseringens möjligheter i utbildningssektorn, men också som en framtida exportbransch, säger Jannie Jeppesen, vd Swedish Edtech Industry.

Satsar miljoner i forskning

IST är involverade i rad olika framtidsprojekt utöver den nya satsningen på branschorganisationen. Nyligen gick företaget in med 10 miljoner i ett samarbete med Linnéuniversitetet som syftar till att etablera ny forskning inom området digitala lärandeprocesser.

– Digitaliseringen sker ofta utan hänsyn till faktiska behov och hur tekniken fungerar i praktiken. Det behövs mer forskning inom området där man tittar på hur tekniken ska komma skolan och lärandet till gagn. Först då blir den tekniska utvecklingen en samhällsinvestering, säger Tommy Eklund.