This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Support
3FC5701B-8488-4289-A9EC-C8AC685D835E@1.00x Created with sketchtool.
Administratör
Administratör

Tre snabba med Niels Højgaard Nielsen om informationssäkerhet på IST

Publicerad 28 september 2021


Bild på Niels

Du jobbar som Chief Compliance Officer – vad innebär det?
Mitt huvudansvar är att hålla organisationen uppdaterad kring informationssäkerhet. Det är oerhört viktigt att det uppmärksammas på alla plan, och jag jobbar nära koncernledningen för att säkerställa att vi ligger i framkant.

Aktuellt just nu?
Vi ser ett större fokus på informationssäkerhet inom offentlig sektor och i upphandlingar – en viktig utveckling! 2015 blev vi ISO-certifierade och har precis förnyat vår ISO 27001-certifiering. Dessa kvalitetscertifieringar ligger till grund för vårt ledningssystem.

Hur ser du på vägen framåt?
Informationssäkerhet kräver samarbete. Som leverantör ska vi säkerställa att data hanteras tryggt och säkert, och kommuner behöver tydliga rutiner och kontroll över rättigheter till data. Det är viktigt att vi säkerställer en trygg hantering av personuppgifter – tillsammans.