This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Support
Administratör
Förälder
Lärare

Vi är ISO 9001-certifierade!

Publicerad 19 mars 2020


Efter en lång process och flera revisioner är det bekräftat – vi är ISO 9001-certifierade! Alla IST:s nio kontor på alla fyra lokala marknader ingår i certifieringen, vilket innebär att vi nu kan bevisa att vi konsekvent levererar kvalitet till våra användare.

ISO 9001 är en internationell standard för ledningssystem som ger vår organisation nödvändiga processer och dokumentation för vår dagliga verksamhet samt medel för att ständigt mäta och förbättra våra resultat. 

Certifieringen bevisar att IST uppfyller dessa krav i syfte att överträffa våra kunders förväntningar på våra produkter och tjänster.

ISO 9001 ger inte bara stöd och riktlinjer internt utan skapar också ett förtroende och påvisad mognad för IST som företag. Detta är resultatet av en lång process och många timmars arbete av människor från hela organisationen. Vi är stolta över att uppnå certifieringen och att kunna fortsätta leverera kvalitet till våra användare!

Tom Svaleklev, Quality Manager på IST