IST Lärande

Mer tid till det som är viktigast - eleverna

IST Lärande

Mer tid till det som är viktigast - eleverna

Lärandet i centrum

IST Lärande är en digital lärplattform som förenklar skolvardagen genom att samla funktionalitet för planering, bedömning, omdömen, utvecklingssamtal och kommunikation på ett och samma ställe.

IST Lärande är utvecklat för att underlätta och effektivisera dokumentation och kommunikation för lärare, elever, vårdnadshavare och rektorer i vardagen. IST Lärande finns för verksamheterna Förskola, Grundskola och Gymnasieskola.

Mer tid till det som är viktigast

L Allt på ett och samma ställe
L Stärker det pedagogiska arbetet
L Förenklar vardagen för lärare och elev
L Effektivt och tidsbesparande
L Integrerat med Google Classroom och Microsoft Teams
L Mer tid till det som är viktigast - Eleverna

Google Classroom och Microsoft Teams

IST Lärande består av en bred verktygssvit anpassad efter lärares och elevers dagliga behov och är integrerad in i både Google Classroom och Microsoft Teams.

Som lärare kan du skapa uppgifter med det innehåll som passar din undervisning och distribuera dem digitalt genom Google Classroom eller Microsoft Teams. Med IST Lärande kan du vara trygg med att alla elever fått ta del av uppgiften och vilka elever som skickat in uppgiften. De formativa bedömningar görs på inlämnade uppgifter enligt Skolverkets läroplan och  resultatet delas till elev och vårdnadshavare.

Som elev kan du besvara uppgifter digitalt, diskutera med lärare och andra elever i Google Classroom eller Microsoft Teams. Du kan vara säker på att snabbt hitta dina uppgifter och på ett enkelt sätt samarbeta med dina klasskamrater. Som elev kan du även självbedöma (självskatta) dina uppgifter.

IST Lärande för olika roller

Skolledare

Lärare & Pedagog

Vårdnadshavare

Elever

Effektiv kommunikation och dokumentation

 IST Lärande stödjer lärarnas planering och genomförande av undervisningen samt bedömning utifrån kunskapskraven- allt baserat på Skolverkets läroplaner för grundskolan. IST Lärande stödjer den enskilde eleven genom att den får tillgång till arbetsområden och bedömningar, allt på en och samma plats. Ett effektivt kommunikations- och arbetsverktyg för elever, där de både kan se och lämna in uppgifter samt se lärarnas bedömningar och omdömen.

Staffan Lothsson

Kontakta oss för mer information om IST Lärande