Betingelser

Dagtilbud og Grundskole

Kursusbetingelser for Dagtilbud og Grundskole

Generelle afbestillingsbetingelser
Tilmelding til kurser o. lign. er bindende. Bliver du alligevel forhindret i at deltage, kan du overdrage din plads til en anden person. Eventuel afbestilling skal foregå skriftligt .

Afbestillingsbetingelser – Dagskurser og konsulentaftaler
Ved afmelding senere end 1 uge før opkræves halv kursusafgift.
Ved afmelding senere end 1 døgn før opkræves hele kursusafgiften.
Er der venteliste, og vi kan besætte pladsen med en person fra ventelisten, vil der ikke blive opkrævet kursusafgift ved afmelding til kurset.

Afbestillingsbetingelser – Skemaworkshop (2 dages internatkursus)
Ved afmelding senere end 2 uger før opkræves halv kursusafgift.
Ved afmelding senere end 4 døgn før opkræves hele kursusafgiften.
Er der venteliste, og vi kan besætte pladsen med en person fra ventelisten, vil der ikke blive opkrævet kursusafgift ved afmelding til kurset.

Afbestillingsbetingelser – Rent a chair (Skemalægning)
Ved afbestilling indtil 24 timer før (inden kl. 09:00 dagen i forvejen) er der ingen fakturering.
Ved afbestilling inden for 24 timer før workshoppen opkræves halvdelen af kursusafgift.
Ved udeblivelse uden besked faktureres hele kursusafgiften.

Ved afbud til brugerkonferencen gælder følgende regler:
• Ved afmelding senere end 35 dage før opkræves 75 % af kursusafgiften
• Ved afmelding senere end 1 døgn før konferencen opkræves hele kursusafgiften

ERFA (betalende kursister)
Ved afmelding senere end 1 døgn før mødets start opkræves hele tilmeldingsafgiften.
Ved udeblivelse opkræves hele tilmeldingsafgiften.

ERFA (gratis)
Tilmelding til et webinar bindende. Bliver du alligevel forhindret i at deltage, kan du overdrage din plads til en anden person. Eventuel afbestilling og ændringer skal foregå skriftligt til .

Webinar (betalende kursister):
Ved afmelding senere end 1 døgn før mødet opkræves hele tilmeldingsafgiften.
Ved udeblivelse opkræves hele tilmeldingsafgiften.

Webinar (gratis)
Tilmelding til et webinar bindende. Bliver du alligevel forhindret i at deltage, kan du overdrage din plads til en anden person. Eventuel afbestilling og ændringer skal foregå skriftligt til .

OBS! Afvisning af kalender indkaldelsen bliver ikke betragtet som et gyldigt afbud.

Afbestillingsbetingelser – Lukket kursus og workshop (med undtagelse af skemaworkshop)
Ved afbestilling senere end 1 uge før opkræves halv kursusafgift.
Ved afbestilling senere end 1 døgn før opkræves hele kursusafgiften.

Aflysningsregler
IST forbeholder sig ret til at aflyse udbudte kurser, såfremt kursets belægningsgrad er mindre end 50 pct.
Aflysning sker senest 10 dage før kursusafholdelsen . Hvis du er tilmeldt et kursus, der aflyses, vil du modtage en mail om aflysningen på den mailadresse, du har angivet ved tilmelding til kurset.