Betingelser

Dagtilbud og Grundskole

Kursusbetingelser for Dagtilbud og Grundskole

Generelle afbestillingsbetingelser
Tilmelding til kurser o. lign. er bindende. Bliver du alligevel forhindret i at deltage, kan du overdrage din plads til en anden person. Eventuel afbestilling skal foregå skriftligt .

Afbestillingsbetingelser – Dagskurser og konsulentaftaler
Ved afmelding senere end 1 uge før opkræves halv kursusafgift.
Ved afmelding senere end 1 døgn før opkræves hele kursusafgiften.
Er der venteliste, og vi kan besætte pladsen med en person fra ventelisten, vil der ikke blive opkrævet kursusafgift ved afmelding til kurset.

Afbestillingsbetingelser – Skemaworkshop (2 dages internatkursus)
Ved afmelding senere end 2 uger før opkræves halv kursusafgift.
Ved afmelding senere end 4 døgn før opkræves hele kursusafgiften.
Er der venteliste, og vi kan besætte pladsen med en person fra ventelisten, vil der ikke blive opkrævet kursusafgift ved afmelding til kurset.

Afbestillingsbetingelser – Rent a chair (Skemalægning)
Ved afbestilling indtil 24 timer før (inden kl. 09:00 dagen i forvejen) er der ingen fakturering.
Ved afbestilling inden for 24 timer før workshoppen opkræves halvdelen af kursusafgift.
Ved udeblivelse uden besked faktureres hele kursusafgiften.

Ved afbud til brugerkonferencen gælder følgende regler:
Ved afmelding op til 30 dage før konferencen opkræves 50% af kursusafgiften.
Ved afmelding senere end 30 dage før konferencen opkræves fuld kursusafgift.

ERFA (betalende kursister)
Ved afmelding senere end 1 døgn før mødets start opkræves hele tilmeldingsafgiften.
Ved udeblivelse opkræves hele tilmeldingsafgiften.

ERFA (gratis)
Tilmelding til et webinar bindende. Bliver du alligevel forhindret i at deltage, kan du overdrage din plads til en anden person. Eventuel afbestilling og ændringer skal foregå skriftligt til .

Webinar (betalende kursister):
Ved afmelding senere end 1 døgn før mødet opkræves hele tilmeldingsafgiften.
Ved udeblivelse opkræves hele tilmeldingsafgiften.

Webinar (gratis)
Tilmelding til et webinar bindende. Bliver du alligevel forhindret i at deltage, kan du overdrage din plads til en anden person. Eventuel afbestilling og ændringer skal foregå skriftligt til .

OBS! Afvisning af kalender indkaldelsen bliver ikke betragtet som et gyldigt afbud.

Afbestillingsbetingelser – Lukket kursus og workshop (med undtagelse af skemaworkshop)
Ved afbestilling senere end 1 uge før opkræves halv kursusafgift.
Ved afbestilling senere end 1 døgn før opkræves hele kursusafgiften.

Aflysningsregler
IST forbeholder sig ret til at aflyse udbudte kurser, såfremt kursets belægningsgrad er mindre end 50 pct.
Aflysning sker senest 10 dage før kursusafholdelsen . Hvis du er tilmeldt et kursus, der aflyses, vil du modtage en mail om aflysningen på den mailadresse, du har angivet ved tilmelding til kurset.

Priser
Alle priser er eksklusive moms.